วันศุกร์, กรกฎาคม 12, 2024

ข่าวการศึกษา

แผนการสอน Active learning ภาษาไทย แผนวรรณคดีและวรรณกรรม หน่วยที่ 5 โรงเรียนของเรา

12 กรกฎาคม 2567 แผนการสอน Active learning ภาษาไทย สำหรับคุณครูที่สอนภาษาไทยและเตรียมจัดทำแผนการสอน ด้วยแผนการสอน ภาษาไทย สำหรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยครูประถมได้นำมาเสนอมีให้ดาวน์โหลดด้านล่างนี้ แผนการจัดการเรียนรู้ พว. ACTIVE LEARNING/แผนการสอน ป.1 คลิ๊กดาวน์โหลดตรงนี้ ขอบคุณที่มา โรงเรียนบ้านงิ้วมีชัย

ข่าวการศึกษา

แผนการสอน Active learning ภาษาไทย แผนวรรณคดีและวรรณกรรม หน่วยที่ 5 โรงเรียนของเรา

12 กรกฎาคม 2567 แผนการสอน Active learning ภาษาไทย สำหรับคุณครูที่สอนภาษาไทยและเตรียมจัดทำแผนการสอน ด้วยแผนการสอน ภาษาไทย สำหรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยครูประถมได้นำมาเสนอมีให้ดาวน์โหลดด้านล่างนี้ แผนการจัดการเรียนรู้ พว. ACTIVE LEARNING/แผนการสอน ป.1 คลิ๊กดาวน์โหลดตรงนี้ ขอบคุณที่มา โรงเรียนบ้านงิ้วมีชัย

แผนการสอน Active learning ภาษาไทย แผนวรรณคดีและวรรณกรรม หน่วยที่ 4 บ้านและครอบครัว

12 กรกฎาคม 2567 แผนการสอน Active learning ภาษาไทย สำหรับคุณครูที่สอนภาษาไทยและเตรียมจัดทำแผนการสอน ด้วยแผนการสอน ภาษาไทย สำหรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยครูประถมได้นำมาเสนอมีให้ดาวน์โหลดด้านล่างนี้ แผนการจัดการเรียนรู้ พว. ACTIVE LEARNING/แผนการสอน ป.1 คลิ๊กดาวน์โหลดตรงนี้ ขอบคุณที่มา โรงเรียนบ้านงิ้วมีชัย

แผนการสอน สื่อการสอน แจกฟรี พัฒนาครู

ครูประถม ข่าวการศึกษา

คุรุสภาเปิดรับสมัครการเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567

28 มิถุนายน 2567 คุรุสภาเปิดรับสมัครการเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู รายวิชาครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567  ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2567  ผ่านระบบออนไลน์ https://ksp67-2.thaijobjob.com  เริ่มรับสมัครสอบ เวลา 08.30 น.  การทดสอบฯ ในครั้งนี้ ใช้แบบทดสอบทั้ง...

ช่องทางติดต่อ

16,985แฟนคลับชอบ
2,458ผู้ติดตามติดตาม

รับสมัครรับราชการครู

บทความ ข่าวการศึกษาวันนี้

แผนการสอน Active learning ภาษาไทย แผนวรรณคดีและวรรณกรรม หน่วยที่ 5 โรงเรียนของเรา

12 กรกฎาคม 2567 แผนการสอน Active learning ภาษาไทย สำหรับคุณครูที่สอนภาษาไทยและเตรียมจัดทำแผนการสอน ด้วยแผนการสอน ภาษาไทย สำหรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยครูประถมได้นำมาเสนอมีให้ดาวน์โหลดด้านล่างนี้ แผนการจัดการเรียนรู้ พว. ACTIVE LEARNING/แผนการสอน ป.1 คลิ๊กดาวน์โหลดตรงนี้ ขอบคุณที่มา โรงเรียนบ้านงิ้วมีชัย

แผนการสอน Active learning ภาษาไทย แผนวรรณคดีและวรรณกรรม หน่วยที่ 4 บ้านและครอบครัว

12 กรกฎาคม 2567 แผนการสอน Active learning ภาษาไทย สำหรับคุณครูที่สอนภาษาไทยและเตรียมจัดทำแผนการสอน ด้วยแผนการสอน ภาษาไทย สำหรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยครูประถมได้นำมาเสนอมีให้ดาวน์โหลดด้านล่างนี้ แผนการจัดการเรียนรู้ พว. ACTIVE LEARNING/แผนการสอน ป.1 คลิ๊กดาวน์โหลดตรงนี้ ขอบคุณที่มา โรงเรียนบ้านงิ้วมีชัย

แผนการสอน Active learning ภาษาไทย แผนวรรณคดีและวรรณกรรม หน่วยที่ 3 นิทานพาเพลิน

12 กรกฎาคม 2567 แผนการสอน Active learning ภาษาไทย สำหรับคุณครูที่สอนภาษาไทยและเตรียมจัดทำแผนการสอน ด้วยแผนการสอน ภาษาไทย สำหรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยครูประถมได้นำมาเสนอมีให้ดาวน์โหลดด้านล่างนี้ แผนการจัดการเรียนรู้ พว. ACTIVE LEARNING/แผนการสอน ป.1 คลิ๊กดาวน์โหลดตรงนี้ ขอบคุณที่มา โรงเรียนบ้านงิ้วมีชัย

แผนการสอน Active learning ภาษาไทย แผนวรรณคดีและวรรณกรรม หน่วยที่ 2 กล่อมน้องนอน

12 กรกฎาคม 2567 แผนการสอน Active learning ภาษาไทย สำหรับคุณครูที่สอนภาษาไทยและเตรียมจัดทำแผนการสอน ด้วยแผนการสอน ภาษาไทย สำหรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยครูประถมได้นำมาเสนอมีให้ดาวน์โหลดด้านล่างนี้ แผนการจัดการเรียนรู้ พว. ACTIVE LEARNING/แผนการสอน ป.1 คลิ๊กดาวน์โหลดตรงนี้ ขอบคุณที่มา โรงเรียนบ้านงิ้วมีชัย

แผนการสอน Active learning ภาษาไทย แผนวรรณคดีและวรรณกรรม หน่วยที่ 1 นักอ่านคนเก่ง

5 กรกฎาคม 2567 แผนการสอน Active learning ภาษาไทย สำหรับคุณครูที่สอนภาษาไทยและเตรียมจัดทำแผนการสอน ด้วยแผนการสอน ภาษาไทย สำหรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยครูประถมได้นำมาเสนอมีให้ดาวน์โหลดด้านล่างนี้ แผนการจัดการเรียนรู้ พว. ACTIVE LEARNING/แผนการสอน ป.1 คลิ๊กดาวน์โหลดตรงนี้ ขอบคุณที่มา โรงเรียนบ้านงิ้วมีชัย

LATEST ARTICLES

Most Popular

Recent Comments