Take a fresh look at your lifestyle.

กำหนดการเรียนรู้ DLTV รายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2/2564 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา กำหนดการเรียนรู้ DLTV รายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2/2564 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คุณครูท่านไหนที่สนใจ กำหนดการเรียนรู้ DLTV รายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2/2564 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งเป็นกำหนดการเรียนรู้ที่…

กำหนดการเรียนรู้ DLTV รายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2/2564 ระดับปฐมศึกษา

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา กำหนดการเรียนรู้ DLTV รายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2/2564 ระดับประถมศึกษา คุณครูท่านไหนที่สนใจ กำหนดการเรียนรู้ DLTV รายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2/2564 ระดับประถมศึกษา ซึ่งเป็นกำหนดการเรียนรู้ที่ เป็นแบบรายชั่วโมง…

กำหนดการเรียนรู้ DLTV รายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2/2564 ระดับอนุบาล

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา กำหนดการเรียนรู้ DLTV รายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2/2564 ระดับอนุบาล คุณครูท่านไหนที่สนใจ กำหนดการเรียนรู้ DLTV รายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2/2564 ระดับอนุบาล ซึ่งเป็นกำหนดการเรียนรู้ที่ เป็นแบบรายชั่วโมง…

ปากกาเครื่องเขียนที่จำเป็นสำหรับทุกช่วงวัย

ปากกาหรือเครื่องเขียนต่าง ๆ มีบทบาทสำคัญในการดำเนินชีวิตของเราในทุกช่วงวัย ไม่ว่าจะเป็น วัยเรียน วัยทำงาน ปากกาก็ยังคงเป็นสิ่งของที่เราต้องพกติดตัวเอาไว้ตลอดเวลา เพราะในช่วงวัยเรียนหรือการทำงาน ปากกาจะช่วยอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ…

ขอเชิญแสดงความคิดเห็น ต่อร่างพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่แก้ไขปรับปรุง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564)…

มติ ครม. วันหยุดราชการชดเชย และวันหยุดราชการประจำภาคกลาง ในเดือนตุลาคม 2564

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำรายละเอียด มติ ครม. วันหยุดราชการชดเชย และวันหยุดราชการประจำภาคกลาง ในเดือนตุลาคม 2564 มาฝากกัน สำหรับใครที่ต้องการทราบ วันหยุดราชการชดเชย และวันหยุดราชการประจำภาคกลาง ในเดือนตุลาคม 2564…

เก้าอี้สำนักงานที่ต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่จะได้

เก้าอี้สำนักงานตอบโจทย์แก่พนักงานออฟฟิศเป็นอย่างมาก และเป็นสิ่งที่สำคัญต่อพนักงาน และออฟฟิศของคุณเป็นอย่างมาก เพราะเก้าอี้สำนักงานเป็นเหมือนหัวใจหลักในการทำงานเช่นเดียวกันจะช่วยป้องกันการปวดเหมื่อยขณะเวลานั่งทำงานได้เป็นอย่างดี…

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2564 – 2565) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำไฟล์แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2564 – 2565) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาฝากกันคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน สามารถดาวน์โหลดไฟล์ แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2564 – 2565)…

ข่าวการศึกษาวันนี้

ข่าวสารสำหรับครู

งานราชการ เปิดสอบ ครูและข้าราชการอื่นๆ

สาระข่าวรู้สำหรับครูและพ่อแม่

บทความการศึกษา

Tags

Coding การบริหารจัดการชั้นเรียน การประกันคุณภาพการศึกษา การประเมิน การวัดและประเมินผล การวิจัย ข่าวการศึกษา ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ครูประถม ครูอนุบาล ความรู้สำหรับครู งานราชการ งานราชการ กทม ปริมณฑล งานราชการ ภาคกลาง งานราชการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งานราชการ ภาคเหนือ งานราชการ ภาคใต้ งานวิชาการ จิตวิทยาการศึกษา บทเรียนนักเรียน ประถม-ม.ต้น ปรัชญาการศึกษา และจรรยาบรรณ สำหรับครู ผู้ปกครอง พนักงานราชการ ภาษาต่างประเทศ ภาษาสำหรับครู ภาษาไทย วิชาชีพครู วิทยาศาสตร์ สอบครู สังคมศึกษา สาระน่ารู้ สาระน่ารู้ สื่อการสอน ห้องเรียน ครูอภิญญา เทคนิคของครู เทคโนโลยีสารสนเทศ เผยแพร่ผลงานวิชาการ แนะนำสินค้าและบริการ แบบฝึกบทเรียน แผนการจัดการเรียนรู้ แผนการสอน ใบงาน ไฟล์เอกสาร
line-qr

เกาะติดข่าวการศึกษา

กดติดตาม "ข่าวการศึกษา"

single-line
มาเข้ากลุ่มกันค่ะ