fbpx

สพฐ.แจ้งจัดสรร งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 (70%)

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 (70%) ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว ๒๕๕๔…
Read More...

เว็บไซต์ การทดลองสำหรับครูวิทยาศาสตร์ ครูคณิตศาสตร์ ในแบบ interactive เพื่อการสอนที่ดียิ่งขึ้น

ครูประถมมีเว็บไซต์ การทดลองสำหรับครูวิทยาศาสตร์ ครูคณิตศาสตร์ ทั้ง 5 สาขาวิชา คือ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา โลก และดาราศาสตร์ ในแบบ interactive ใช้รวมกับการสอนและการทดลองแบบ STEM ได้เป็นอย่างดี สามรถเข้าชมเว็บไซต์ได้ที่นี้…
Read More...

สถานที่ท่องเที่ยว วันเด็ก ปี2563

สวัสดีค่ะ วันนี้ ครูประถม ขอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถพาลูกหลานไปเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ได้ สำหรับ โลโก้วันเด็กปีนี้คือ สำหรับ คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 นี้ คือ เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย Future Park…
Read More...

#Prayforaustralia เราเรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์ ไฟป่าครั้งที่รุนแรงที่สุด ออสเตรเลีย

จากเหตุการณ์รุนแรงของ ไฟป่า ที่ออสเตรเลีย จนเกิดเป็น แฮชแท็ก ว่า #Prayforaustralia ด้วยภาพที่ถูกเผยแพร่สู่สายตาชาวโลกที่ดูรุนแรงทางธรรมชาติที่มนุษย์กำลังเผชิญ ส่งผลกระทบต่อสัตว์ น้อย ใหญ่ มากมายหลายล้านชนิด เราเรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์นี้…
Read More...

ประวัติวันเด็กแห่งชาติ ในประเทศไทย

วันเด็กแห่งชาติ ในประเทศไทย ตรงกับวันที่เสาร์ที่ 2 ในเดือนมกราคมของทุกปี และยังมีการให้คำขวัญเด็ก โดยนายกรัฐมนตรีไทย ซึ่งวันเด็กแห่งชาตินับเป็นวันหยุดราชการ แต่ว่ามิได้มีกำหนดให้หยุดชดเชยในวันทำการวันถัดไป…
Read More...

รู้ไว้ เตรียมตัว การจัดทำแผนการสอนจำเป็นต้องมีอะไรบ้าง

ครูประถม ขอนำบทความดีดี เกี่ยวกับการจัดทำแผนที่ดีเป็นต้องมีความรู้ในเรองของหลักสูตร เพื่อให้สามารถออกแบบแผนการสอนอย่างเหมาะสมกับหลักสูตรนั้น ๆ โดยจะต้องอาศัยองค์ประกอบของการออกแบบแผนการสอน ซึ่งประกอบไปด้วย 1. หัวเรื่อง คือ ส่วนที่ต้องกำหนด…
Read More...

ประกาศ นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้การดำเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมาย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8…
Read More...

ใบงาน Colors by sight words

Colors by sight words Colors by sight words Sight words คือ คำศัพท์ที่เจอบ่อยๆ ใช้บ่อยๆ อัลบัมนี้ให้เด็กๆระบายสีตามคำศัพท์ที่เจอ ทั้งสนุกและได้ท่องคำศัพท์ไปในตัว โหลดได้ที่นี่ค่ะ ที่มา เพจ…
Read More...

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เข้าใจง่าย

จากที่ทำงานครูประถมดอทคอมได้นำเสนอนโยบายเน้นจุดของกระทรวงศึกษาธิการในปีงบประมาณ 2563 นั้น วันนี้ทีมงานจะขอนำมาเสนอใหม่อีกครั้งซึ่งทางทีมงานได้ไป พบ รูปแบบการอ่านการนำเสนอที่ง่ายกว่าเดิมจึงนำมาเสนอให้กับ คุณครูทุกท่านและผู้ที่สนใจสำหรับ…
Read More...

สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ เรื่อง…
Read More...