ปฏิทินการจัดสรรและการจ้าง ตำแหน่งนักการภารโรง ประจำปี 2567

วันที่ 12 เมษายน 2567 ปฏิทินการจัดสรรและการจ้าง ตำแหน่งนักการภารโรง ประจำปี 2567 ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาสามารถจ้างนักการภารโรงได้ทันก่อนเปิดภาคเรียนในเดือนพฤษภาคม 2567 ปฏิทินการจัดสรรและการจ้าง…

แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตำแหน่งครูผู้สอน)

วันที่ 9 เมษายน 2567 ขอนำเสนอ แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตำแหน่งครูผู้สอน) คุณครูที่สนใจสามารถเข้าดาวน์โหลดเอกสารได้ฟรี จากลิ้งก์ที่แนบมาในบทความได้เลยนะคะ…

สสวท. เปิดอบรมออนไลน์หลักสูตร AI for school Lv.1 พร้อมแนวคำตอบ

วันที่ 9 เมษายน 2567 ขอนำเสนอ สสวท. เปิดอบรมออนไลน์หลักสูตร AI for school Lv.1 พร้อมแนวคำตอบ เพื่อนๆ ที่สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ฟรี จากลิ้งก์ที่แนบมาในบทความได้เลยนะคะ หลักสูตรอบรมออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน หลักสูตร ๑ (AI for…

แบ่งปัน ตัวอย่างผลงานที่ผ่านแล้ว ชำนาญการพิเศษ ว21 + PA ภาษาอังกฤษ

วันที่ 9 เมษายน 2567 แบ่งปัน ตัวอย่างผลงานที่ผ่านแล้ว ชำนาญการพิเศษ ว21 + PA ภาษาอังกฤษ คลิปแรงบันดาลใจ คลิปการสอน ไฟล์ผลลัพร์ ไฟล์แผน บนทึกหลังสอน จัดทำโดย คุณครูอนันตชัย รู้มาก สำหรับคุณครูที่กำลังเตรียมจัดทำรายงาน…

แบ่งปัน ตัวอย่างผลงานที่ผ่านแล้ว ชำนาญการพิเศษ ว21 + PA คณิตศาสตร์ โดยคุณครูทรงเกียรติ มณีโชติชุติมา

วันที่ 9 เมษายน 2567 ขอนำเสนอ แบ่งปัน ตัวอย่างผลงานที่ผ่านแล้ว ชำนาญการพิเศษ ว21 + PA คณิตศาสตร์   เผยแพร่ผลงานการประเมิน PA เพื่อขอมีวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ (คณิตศาสตร์) แบ่งปันโดย นายทรงเกียรติ มณีโชติชุติมา โรงเรียนราชวินิต มัธยม…

ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 1) สพม.บึงกาฬ – ผลย้ายครู 2567 สพม.บึงกาฬ

วันที่ 8 เมษายน 2567 ขอนำเสนอ ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 1) สพม.บึงกาฬ - ผลย้ายครู 2567 สพม.บึงกาฬ  ตามที่มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009-ว 7467 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ…

แบ่งปัน ตัวอย่างผลงานที่ผ่านแล้ว ชำนาญการ ว21 + PA ภาษาอังกฤษ คลิปแรงบันดาลใจ คลิปการสอน ไฟล์ผลลัพธ์…

วันที่ 8 เมษายน 2567 ขอนำเสนอ แบ่งปัน ตัวอย่างผลงานที่ผ่านแล้ว ชำนาญการ ว21 + PA ภาษาอังกฤษ คลิปแรงบันดาลใจ คลิปการสอน ไฟล์ผลลัพร์ ไฟล์แผนบ้นทึกหลังสอน จัดทำโดย คุณครูพิชญาภา วิรัชวัฒนะ สำหรับคุณครูที่กำลังเตรียมจัดทำรายงาน…

แบ่งปัน ตัวอย่างผลงานที่ผ่านแล้ว ชำนาญการ ว21+PA ภาษาไทย คลิปแรงบันดาลใจ คลิปการสอน ไฟล์ผลลัพธ์…

วันที่ 8 เมษายน 2567 ขอนำเสนอ แบ่งปัน ตัวอย่างผลงานที่ผ่านแล้ว ชำนาญการ ว21 + PA ภาษาไทย คลิปแรงบันดาลใจ คลิปการสอน ไฟล์ผลลัพธ์ ไฟล์แผน บ้นทึกหลังสอน จัดทำโดย คุณครูสมรศรี ศรีรักษา สำหรับคุณครูที่กำลังเตรียมจัดทำรายงาน…

แบ่งปัน ผลงาน คศ.2 คณิตศาสตร์ ว17 + PA คลิปแรงบันดาลใจ คลิปการสอน ไฟล์ผลลัพธ์ ไฟล์แผน บันทึกหลังสอน

วันที่ 8 เมษายน 2567 ขอนำเสนอ แบ่งปัน ผลงาน คศ.2 คณิตศาสตร์ ว17 + PA คลิปแรงบ้นดาลใจ คลิปการสอน ไฟล์ผลลัพธ์ ไฟล์แผน บ้นทึกหลังสอน จัดทำโดย คุณครูสันติยา เอื้ออารีย์ คุณครูที่สนใจสามารถเข้าดาวน์โหลดเอกสารได้ฟรี…

แบ่งปัน ผลงาน คศ.3 ภาษาอังกฤษ ว21 + PA คลิปแรงบันดาลใจ คลิปการสอน ไฟล์ผลลัพธ์ ไฟล์แผน บันทึกหลังสอน…

วันที่ 8 เมษายน 2567 ขอนำเสนอ แบ่งปัน ผลงาน คศ.3 ภาษาอังกฤษ ว21 + PA คลิปแรงบันดาลใจ คลิปการสอน ไฟล์ผลลัพธ์ ไฟล์แผน บันทึกหลังสอน และเอกสารประกอบการอัพโหลดในระบบ DPA ทั้งหมด เผยแพร่แบ่งปันโดย คุณครูเขมณัฏฐ รัตน์กุลพันธ์…