Take a fresh look at your lifestyle.

โครงการทุนเอราวัณ ปีการศึกษา 2567 เรียนจบได้บรรจุเป็นข้าราชการครูทันที! สมัครตั้งแต่บัดนี้…

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ขอนำเสนอ โครงการทุนเอราวัณ ปีการศึกษา 2567  เรียนจบได้บรรจุเป็นข้าราชการครูทันที! สมัครตั้งแต่บัดนี้ - 29 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ…

การประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ 18…

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ขอนำเสนอ การประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง ปีที่ 18 ปีการศึกษา 2566 #ระดับประเทศ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 20 กุมภาพันธ์ 2567 การประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ…

depa ชวนเยาวชนไทย อัปสกิลดิจิทัล พร้อมโอกาสก้าวสู่เวทีโลก กับการแข่งขัน MOS Olympic…

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ขอนำเสนอ depa ชวนเยาวชนไทย อัปสกิลดิจิทัล พร้อมโอกาสก้าวสู่เวทีโลก กับการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2024 และ Thailand Design Creator Competition 2024 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)…

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ขอนำเสนอ ซักซ้อมแนวปฏิบัติในการนำผลการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางานและการยื่นคำขอผ่านระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (Digital Performance Appraisal : DPA) เพื่อให้สถานศึกษา หน่วยงานการศึกษา…

การอบรมออนไลน์ผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ICT Talent ภาครัฐ ประจำปี 2567…

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ขอนำเสนอ การอบรมออนไลน์ผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ICT Talent ภาครัฐ ประจำปี 2567 สำหรับบุคลากรโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ” ประชาสัมพันธ์…

ภาพรวมวันหยุดราชการ และวันหยุดชดเชย ปี 2567 รวม 21 วัน

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ขอนำเสนอ ภาพรวมวันหยุดราชการ และวันหยุดชดเชย ปี 2567 รวม 21 วัน ภาพรวมวันหยุดราชการ และวันหยุดชดเชย ปี 2567 รวม 21 วัน หมายเหตุ : มติคณะรัฐมนตรี (13 กุมภาพันธ์ 2567)…

ว6/2567 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู…

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ขอนำเสนอ ว6/2567 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ…

ดาวน์โหลดฟรี e-Book คู่มือกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. 2567 – 2571) …

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ขอนำเสนอ ดาวน์โหลดฟรี e-Book คู่มือกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. 2567 – 2571)  ฉบับสถานศึกษาและผู้ประเมินภายนอกด้านการอาชีวศึกษา เพื่อให้สถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา…

ข่าวการศึกษาวันนี้

งานราชการ เปิดสอบ ครูและข้าราชการอื่นๆ

สาระข่าวรู้สำหรับครูและพ่อแม่

บทความการศึกษา

Tags

Coding topnews การบริหารจัดการชั้นเรียน การประกันคุณภาพการศึกษา การประเมิน การวัดและประเมินผล การวิจัย ข่าวการศึกษา ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ครูประถม ความรู้สำหรับครู งานราชการ งานราชการ กทม ปริมณฑล งานราชการ ภาคกลาง งานราชการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งานราชการ ภาคเหนือ งานราชการ ภาคใต้ งานวิชาการ จิตวิทยาการศึกษา บทเรียนนักเรียน ประถม-ม.ต้น ปรัชญาการศึกษา และจรรยาบรรณ สำหรับครู พัฒนาครู ภาษาต่างประเทศ ภาษาไทย วิชาชีพครู วิทยาศาสตร์ สอบครู สังคมศึกษา สาระน่ารู้ สาระน่ารู้ สื่อการสอน ห้องเรียน ครูอภิญญา อบรม เกียรติบัตร เทคนิคของครู เทคโนโลยีสารสนเทศ เผยแพร่ผลงานวิชาการ แนะนำสินค้าและบริการ แบบฝึกบทเรียน แผนการจัดการเรียนรู้ แผนการสอน ใบงาน ไฟล์เอกสาร