fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย

การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ป.1

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ข้อสอบกลางปี

การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ป. 1 ฉบับที่ 1
ตอนที่ 1 เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1. งานใดที่นักเรียนทำด้วย

    ตนเองไม่ได้

1  รีดผ้า

 2  ใส่เสื้อ

3  อาบน้ำ

2. ผ้าพันคอควรใช้ในฤดูใด

   1  ฤดูฝน

2  ฤดูร้อน

ฤดูหนาว

3. นักเรียนควรใช้สิ่งใดเช็ดตัว

   1  ผ้าขนหนู

2  ผ้าขนสัตว์

3  ผ้าเช็ดหน้า

4. หลังจากอาบน้ำแล้วควรทำ

    ข้อใดเป็นอันดับแรก

    1  สวมถุงเท้า

    2  สวมชุดชั้นใน

    3  สวมกระโปรงหรือกางเกง

5. ชุดใดเหมาะที่จะสวมใส่

   อยู่ที่บ้าน

1  เสื้อแขนยาวกางเกงขาสั้น

2  เสื้อแขนสั้นกางเกงขายาว

3  เสื้อยืดคอกลมกางเกงขาสั้น

6. การแต่งกายไปสถานที่ใด

   ทั้งเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิง

   ควรสวมถุงเท้าและรองเท้า

   หุ้มส้น

1  ไปวัด

2  ไปโรงเรียน

3  ไปสวนสัตว์

7. เพราะเหตุใดจึงต้องดูแล

   รักษาเสื้อผ้า

1  เพื่อให้สะอาด

2  เพื่อให้ทันสมัย

   3  เพื่อให้สีสันสดใส

8. เสื้อผ้าที่สวมใส่แล้วควรทำ

    อย่างไร

    1  ผึ่งแดด

    2  ใส่ไว้ในตะกร้า

    3  เก็บไว้ในตู้เสื้อผ้า

9. เราควรใส่ผ้ากันเปื้อนเมื่อไร

1 ขณะช่วยแม่ทำอาหาร

2 ขณะรับประทานอาหาร

3 ขณะเล่นในที่ที่เฉอะแฉะ

10. ถ้าเสื้อเปื้อนดินหรือสีควร

      ทำอย่างไรต่อไป

1  ถอดผึ่งไว้ที่ราวผ้า

2  เช็ดออกแล้วแขวนไว้

     3  ถอดใส่ไว้ในตะกร้าผ้า

 

11. การปัดฝุ่นบนเก้าอี้ออก

     ก่อนที่จะนั่งมีจุดประสงค์

     เพื่ออะไร

ทำไปตามมารยาท

2  ทำให้เก้าอี้แลดูใหม่

    3  ป้องกันไม่ให้เสื้อผ้าเปื้อน

12. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการ

       จัดเก็บสิ่งของ

       1  ทำให้เป็นระเบียบ

       2  ทำให้หาสิ่งของได้ง่าย

       3  ทำให้มีสิ่งของเพิ่มมากขึ้น

13. อุปกรณ์การเรียนใดมีวิธี

      จัดเก็บต่างจากพวก

      1  ดินสอ

2  ยางลบ

      3  ดินน้ำมัน

14. สิ่งใดจัดเก็บรวมกันไม่ได้

     1  สีเทียน สีชอล์ก

2  นิทาน หนังสือการ์ตูน

3  ยางลบ กบเหลาดินสอ

15. หลังจากเลิกเล่นตุ๊กตาหรือ

     หุ่นยนต์แล้วควรจัดเก็บไว้

     ที่ใด

     1 ใส่กล่อง

2 ใส่ตู้เสื้อผ้า

     3 วางบนชั้นวางของ

16. เมื่อรับประทานอาหาร

      เสร็จแล้วควรทำอย่างไร

เก็บภาชนะ

2  ไปดูการ์ตูน

3  ล้างมือให้สะอาดรีบ

17. ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกของ

      การจัดเก็บภาชนะใส่อาหาร

1  วางจานกับแก้วซ้อนกัน

2  ยกภาชนะใส่อาหารไป

ล้างเอง

3  ใช้ช้อนกวาดเศษอาหารลง

ในถุงขยะ

 

18. เพราะเหตุใดจึงต้องจัดเก็บ

      โต๊ะ ตู้ และชั้น

     1  เพื่อป้องกันฝุ่นละออง

2  เพื่อให้เกิดความสวยงาม

เพื่อความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย

19. ข้อใดสำคัญที่สุดในการ

      จัดโต๊ะเขียนหนังสือ

1  แสงสว่าง

2  ความสะอาด

      3  ความสูงของโต๊ะ

20. การจัดชั้นวางรองเท้าข้อใด

      ทำผิดวิธี

      1  จัดชั้นวางรองเท้าไว้ใกล้

ประตูห้องนอน

2  แยกรองเท้าวางบนชั้น

เป็นพวก ๆ

3  วางรองเท้านักเรียนไว้

ชั้นบนสุด

 

 

21. พืชชนิดใดนำใบและดอก

      มารับประทานได้

1 ไม้ดอก

2 ไม้ประดับ

     3  ผักสวนครัว

22. ข้อใดเป็นไม้ดอก

1  ส้ม

2  มะลิ

3  มะเขือเทศ

23. พืชชนิดใดจัดเป็นไม้ประดับ

1  พลูด่าง

2  กล้วยไม้

3  ดาวเรือง

24. ข้อใดเป็นไม้ดอกทั้งหมด

   1  บัว บานชื่น

2  มะลิ มะยม

3  บอนสี เฟื่องฟ้า

 

25. เรานำไม้ดอกไปทำประโยชน์

     ด้านใดมากที่สุด

    1 ใช้เป็นอาหาร

    2 ใช้ในการค้าขาย

    3 ใช้ประดับตกแต่ง

26. สิ่งใดไม่ใช่เครื่องมือเกษตร

1  ส้อม

2  พลั่ว

3  ช้อนปลูก

27. เครื่องมือใดใช้ประโยชน์  

     ต่างจากพวก

1  บัวรดน้ำ  

2  ช้อนปลูก

3  ส้อมพรวน

28. เราควรใช้อุปกรณ์ใด

     รดน้ำต้นไม้ในแปลง

     1  ถังน้ำ

     2  สายยาง

     บัวรดน้ำ

29. ต้นไม้ที่แข็งแรงและมี

     จำนวนมากควรใช้อุปกรณ์

     ใดรดน้ำ

1  ถังน้ำ

     2  สายยาง

     3  บัวรดน้ำ

30. ถ้าไม่รดน้ำต้นไม้จะเกิด

      อะไรขึ้น

1  ให้ดอกเร็ว

     2   เจริญเติบโตช้า

3  ให้ผลที่หวานและหอม

31. การใช้เครื่องมือใดควร

     ระมัดระวังมากที่สุด

1  สายยาง

2  บัวรดน้ำ

     3  ส้อมพรวน

 

32. ข้อใดเป็นวิธีรดน้ำต้นไม้

      ด้วยบัวรดน้ำที่ถูกต้อง

1  จับหูหิ้วยกให้สูงและ

เอียงขณะรดน้ำ

2  จับหูหิ้วยกให้สูงขึ้นใน

แนวตรงขณะรดน้ำ

3 ใช้มือช้อนใต้บัวรดน้ำ

          แล้วเอียงขณะรดน้ำ

33. ใครเก็บเครื่องมือรดน้ำ

      ไม่ถูกต้อง

1  นิวคว่ำบัวรดน้ำไว้

2  นัทหงายถังน้ำตั้งไว้

3  น้อยม้วนสายยางวางไว้

34. ใครรดน้ำต้นไม้ด้วยถังน้ำ

      ผิดวิธี

1  เชียร์ใช้มือวักน้ำจากถัง

2  ซียกถังเทน้ำลงบนต้นไม้

3  ขวัญใช้ขันตักน้ำจากถัง

แล้วรดน้ำ

..
35. ข้อใดเป็นขั้นตอนสุดท้าย

      ของการรดน้ำต้นไม้

1  ล้างมือให้สะอาด

2  เก็บเครื่องมือเข้าที่

เก็บเครื่องมือและ

เช็ดมือให้แห้ง

36. ถ้าต้องการปลูกพืชไว้

     รับประทานควรเลือกปลูก

     พืชชนิดใด

     1  ผักบุ้ง

2  บานชื่น

     3  ดาวเรือง

37. พืชชนิดอื่นที่ขึ้นในกระถาง

      ปลูกดอกบานชื่นเรียกว่า

      อะไร 

1 วัชพืช

2 ไม้ดอก

3  ต้นหญ้า

 

38. ถ้าพบต้นหญ้าขึ้นแซมใน

     กระถางปลูกกุหลาบควรทำ

     อย่างไร

1  ถอนทิ้ง

2  ใช้เสียมชุดออก

3  พรวนดินในกระถาง

39. วิธีการใดช่วยป้องกันไม่ให้

      วัชพืชขึ้นในกระถางปลูก

      ไม้ดอก

      1  ตั้งกระถางไว้ภายในบ้าน

      2  สำรวจกระถางเป็นระยะ ๆ

      3  ยกกระถางไปวางไว้ในที่ร่ม

40. เราควรทำอย่างไรกับวัชพืชที่

      ถอนมาแล้ว

นำไปใส่ถังขยะ

2  นำไปเพาะกล้า

3  นำไปประกอบอาหาร

    

 

 

 

ตอนที่ 2  ตอบคำถามต่อไปนี้
 1. เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายมีประโยชน์อย่างไร

  

 

 

 

 

 1. การรดน้ำด้วยสายยางมีขั้นตอนอะไรบ้าง

   

 

 

ต้องการ เฉลย แจ้งอีกเมล์ ชื่อโรงเรียน ด้านล่างค่ะ

 


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แสดงความคิดเห็น