fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย

การสร้างแบบทดสอบ quizizz และการใช้งาน

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

การสร้างแบบทดสอบ quizizz และการใช้งาน  กิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยี และสร้างห้องเรียนให้สนุกสนาน

quizizz.com

quizizz.com

quizizz.com

quizizz.com


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แสดงความคิดเห็น

Get real time updates directly on you device, subscribe now.