แบบฝึกหัด การใช้งาน Microsoft Excel เบื้องต้น

Spread the love
  •  
  • 1
  •  
  •  
  •  

การใช้งาน Microsoft Excel เบื้องต้น ครู ได้รวบรวมความรู้ เรื่อง Microsoft Excel เบื้องต้น ไว้ ดังนี้ 

วัตุประสงค์

อธิบายหลักการทำงานเบื้องต้นได้

ปฏิบัติการสร้างตารางได้

ปฏิบัติการคำนวณเบื้องต้นได้

สร้างแผนภูมิได้

เนื้อหา

การใช้งาน Microsoft Excel เบื้องต้น

การคำนวณด้วยโปรแกรม Excel

การใช้สูตรคำนวณ

ใบงาน

ใบงานที่ 1

ใบงานที่ 2

ใบงานที่ 3

แบบทดสอบ

 

ขอขอบคุณ https://sites.google.com/site/aruneeplc/kar-chi-porkaerm-microsoft-excel

แสดงความคิดเห็น