fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย

- Advertisement -

แบบฝึกหัด การใช้งาน Microsoft Excel เบื้องต้น

ส่งต่อข่าวการศึกษา
  •  
  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  

การใช้งาน Microsoft Excel เบื้องต้น ครู ได้รวบรวมความรู้ เรื่อง Microsoft Excel เบื้องต้น ไว้ ดังนี้ 

วัตุประสงค์

อธิบายหลักการทำงานเบื้องต้นได้

ปฏิบัติการสร้างตารางได้

ปฏิบัติการคำนวณเบื้องต้นได้

สร้างแผนภูมิได้

เนื้อหา

การใช้งาน Microsoft Excel เบื้องต้น[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2018/12/การใช้งานโปรแกรม-Microsoft-Excel.pdf” download=”all”]

การคำนวณด้วยโปรแกรม Excel[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2018/12/การคำนวณด้วยโปรแกรม-Excel.pdf” download=”all”]

การใช้สูตรคำนวณ[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2018/12/การใช้สูตรคำนวณ.pdf” download=”all”]

ใบงาน

ใบงานที่ 1

ใบงานที่ 2

ใบงานที่ 3

แบบทดสอบ

 

ขอขอบคุณ https://sites.google.com/site/aruneeplc/kar-chi-porkaerm-microsoft-excel

Comments
Loading...