สอบ การใช้ google form

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Google Form เป็นส่วนหนึ่งในบริการของกลุ่ม Google  ที่ช่วยให้เราสร้างแบบสอบถามออนไลน์  โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ในการใช้งาน Google Form ผู้ใช้สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้งานได้หลายรูปแบบอาทิ เช่น การทำแบบฟอร์มสำรวจความคิดเห็น การทำแบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ การทำแบบฟอร์มลงทะเบียน และการลงคะแนนเสียง เป็นต้น การจะสร้าง Google Form ได้ จะต้องมีบัญชี Google ก่อน แต่ถ้ามีบัญชีอยู่แล้วก็ให้เข้าไปที่ https://docs.google.com/forms และลงชื่อเข้าใช้งาน

ขอความร่วมมือนักเรียนประเมินครูผู้สอน ตามลิงค์ที่แนบมานี้  ครูกุ๊กคลิก

ขอความร่วมมือนักเรียนประเมินครูผู้สอน ตามลิงค์ที่แนบมานี้  ครูฟางคลิก

ตัวอย่างการทำ google site คลิก

สำรวจอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ คลิก

 

ศึกษาเพิ่มเติม

ความรู้

 

ความรู้

 

ข้อสอบ

 

แสดงความคิดเห็น