fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย

- Advertisement -

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

ส่งต่อข่าวการศึกษา
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์มีทั้ง กิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมเดี่ยว ที่แตกต่างกันออกไปผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดเพื่อไปศึกษาและนำไปใช้ต่อในอนาคตที่ดีได้

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี้

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์กลุ่ม

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์เดี่ยว

คำชี้แจงแบบบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

ลำดับขั้นตอนการดำเนินงาน

Comments
Loading...