fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย

- Advertisement -

กิจกรรม โรบอทเรียงแก้ว ใบงาน วิทยาการคำนวณ

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

กิจกรรม โรบอทเรียงแก้ว ใบงาน วิทยาการคำนวณ เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนคิดเป็นขั้นตอน เป็นระบบคล้ายหุ่นยนต์โดยมีแก้วเป็นวัตถุที่ช่วยให้เห็นภาพมากขึ้น เป็นการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน โดยสามารถ      วิเคราะห์ปัญหา แยกแยะปัญหาเป็นปัญหาย่อยๆ เพื่อทำการแก้ไขได้อย่างเป็นระบบ      ผ่านการทำกิจกรรมโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์

วิธีการเล่นคือ

1.กำหนดคำสั่งที่ต้องใช้ ดังนี้

โรบอทเรียงแก้ว

2.กำหนดช่องการเดินดังนี้ 1 ช่อง = เดิน 2 ครั้ง เช่น

โรบอทเรียงแก้ว

3.ทำการเดินตามโจทย์ที่กำหนดให้

ตัวอย่าง แบบที่ 1 กำหนดให้เริ่มต้น แก้วคว่ำ

โรบอทเรียงแก้ว

เขียนแบบย่อ

โรบอทเรียงแก้ว
โรบอทเรียงแก้ว

ตัวอย่าง แบบที่ 2 กำหนดให้เริ่มต้น แก้วหงาย

โรบอทเรียงแก้ว

 

โรบอทเรียงแก้ว

โรบอทเรียงแก้ว

 

ลองฝึกทำแบบฝึกหัดที่ 1 กันค่ะ 

[embeddoc url=”https://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2019/06/ใบกิจกรรม-Robot-เรียงแก้ว.pdf” download=”all”]

 

Comments
Loading...