กิจกรรม ROBOT MOVING ใบงาน วิทยาการคำนวณ

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

กิจกรรม ROBOT MOVING ใบงาน วิทยาการคำนวณ เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนคิดเป็นขั้นตอน เป็นระบบคล้ายหุ่นยนต์โดยมีแก้วเป็นวัตถุที่ช่วยให้เห็นภาพมากขึ้น เป็นการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน โดยสามารถ      วิเคราะห์ปัญหา แยกแยะปัญหาเป็นปัญหาย่อยๆ เพื่อทำการแก้ไขได้อย่างเป็นระบบ      ผ่านการทำกิจกรรมโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์

วิธีการเล่นคือ

1.กำหนดคำสั่งที่ต้องใช้ ดังนี้

ลองฝึกทำกันอีกนะ

ลองฝึกทำแบบฝึกหัด กันค่ะ 

 

 

แสดงความคิดเห็น