fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย

ก.พ.ประกาศสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2561

ก.พ. การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2561

ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2561

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2561

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้าย 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้าย 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้าย 3

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้าย 4

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดการดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2561

ขอขอบคุณที่มาจาก สำนักงานก.พ.

Comments
Loading...