fbpx

เช็ครายชื่อ การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 2681อัตรา

สวัสดีตอนสายๆ บ่ายๆ ครูประถม นำข่าว คัดเลือกนักศึกษาทุน จากที่ได้มีหนังสือเดินถึงศึกษาธิการจังหวัดต่างๆเพื่อเตรียมการที่จะเปิดรับการคัดเลือกนักศึกษาทุน ในปีนี้ ซึ่งเยอะพอสมควร

สำหรับนักศึกษาทุนในปีนี้ มีประมาณ 2681 อัตรา ซึ่งทาง ทาง กระทรวง อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัฒธรรม ได้ส่งรายชื่อมาให้ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว เพิ่มส่งต่อให้กับทาง ศึกษาธิการจังหวัดในระดับถัดไป

 

รายละเอียดดังนี้

 

เอกสารแนบ

1. ถึง ศธจ. file11568092555
2. หนังสือแจ้ง สป.ศธ (ปฏิทิน) file21568092555
3. หนังสือแจ้ง สป.ศธ
4. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกคพท.ปี 62(2,681)
5. แบบรายงานคพท.ปี 62(ศธจ. สศศ.)  file51568092555