fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ปี 2563 จากกระทรวงวัฒนธรรม

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ปี 2563 จากกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 ดังนี้

– งดเว้นการจัดงานทุกระดับ
– งดเว้นการเดินทางกลับภูมิลำเนา
– งดเว้นการรดน้ำขอพร
– งดการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีคนจำนวนมาก
– การสืบสานประเพณีสงกรานต์ ทำได้โดย สรงน้ำพระที่บ้าน กราบไหว้ผู้ใหญ่ในบ้านโดยเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร หากไม่อยู่ด้วยกันก็แสดงความรัก ความกตัญญูผ่านทางไลน์, หรือโทรศัพท์


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น