fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา  สสวท. ได้เผยแพร่เอกสารกิจกรรม คู่มือกิจกรรม และวีดิทัศน์ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับสะเต็มศึกษา ในระดับชั้น ป.1 – ม.6 ให้ได้ดาวน์โหลด โดยมีรายชื่อกิจกรรมสะเต็มสำหรับเผยแพร่ รายชื่อกิจกรรมสะเต็มสำหรับเผยแพร่ ดังนี้

ชื่อกิจกรรม

ป. 1
กิจกรรมการสื่อสาร
กิจกรรมเล่นล้อวงกลมวิทยาศาสตร์

ป. 2
รักษ์คอมพิวเตอร์
เรือบรรทุกน้ำ

ป. 3
การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างประหยัด
เรือใบกับสายลม

ป. 4
บ้านพลังงานแสงอาทิตย์
โมบายแสนสวย

ป. 5
เครื่องดักแมลงวัน
สวนมะนาวนอกฤดู

ป. 6
รถของเล่นไฟฟ้า
นักโภชนาการน้อย

ม. 1
ศรลมชวนคิด ชี้ทิศบอกทา
The young designer

ม. 2
ลำบากบากแค่ไหน กลไกช่วยได้
นาวาฝ่าวิกฤต

ม. 3
สว่างไสวด้วยสายน้ำ
ดาราศาสตร์กับสถาปัตยกรรม

ม. 4
สนุกกับบันจีจัมป์
กังหันลมผลิตไฟฟ้า

ม. 5
ถุงประคบร้อน

ม. 6
สัญญาณกันขโมย
ชาร์จแบตเตอรีด้วยพลังงานสะอาด

คลิกดาวน์โหลดกิจกรรม

ขอขอบคุณ http://www.stemedthailand.org


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น