fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

คู่มือการบริการ การเทียบวุฒิการศึกษาในระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

คู่มือการบริการการเทียบวุฒิการศึกษาในระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 เล่นนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง คุณครูประถมที่สนใจสามารถนำมาอ่านเพื่อเป็นวิทยาทานก็ได้นะ

สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการเทียบวุฒิการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศและต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๙ และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศ และต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกตลอดจนเป็นแนวทางให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้รับบริการทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้ศึกษา รวบรวมวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวุฒิการศึกษาต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนำข้อมูลเหล่านั้นมาเพิ่มเติมและปรับปรุงคู่มือการบริการการเทียบวุฒิการศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ถูกต้อง สมบูรณ์และทันสมัย สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย

สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการบริการเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

ดาวน์โหลด: คู่มือการบริการการเทียบวุฒิการศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560

[embeddoc url=”https://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2019/08/คู่มือการบริการ-การเทียบวุฒิการศึกษาในระบบ-ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ฉบับปรับปรุง-พ.ศ.-2560.pdf” download=”all”]

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

line-qr

เกาะติดข่าวการศึกษา

กดติดตาม "ข่าวการศึกษา"

single-line
มาเข้ากลุ่มกันค่ะ

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
You might also like
Comments
Loading...