fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

    ผู้ชม:871554

ใบงานงานภาษาไทย ป. ๖

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

ใบงานงานภาษาไทย ป. ๖ ถึงคุณครูมิ้นค่ะ

สวัสดีช่วยยามเย็น ฝนตกกันทั่วทุกที่ ครูประถม.คอม อยากจะมาทำตามสัญญาค่ะ ต่อไปจะทำตามเนื่องว่า มีคุณครู ท่านได้ติดต่อสอบถามมา มาทางไลน์แอดครูประถม.คอม ท่านสอบถามถึง ใบงานภาษาไทย ป.๖ ทางทีมงานก็ไม่ได้รีบรอช้า รีบจัดหาให้ และจะเพิ่มเติมให้อีกหากมีการสอบถามมาอีกค่ะ จากของเดิมที่มีอยู่แล้ว  ดังนี้ค่ะ

ลิงค์ใบงานภาษาไทยป.๖เดิม .

ใบกิจกรรม_ครูพิสมัย_ไทย_ป.6_ตอน19

ใบความรู้_ครูทองเพชร_ไทย_ป.6_ตอน16
ใบกิจกรรม_ครูทองเพชร_ไทย_ป.6_ตอน16
ใบความรู้_ครูพิสมัย_ไทย_ป.6_ตอน14
ใบกิจกรรม_ครูพิสมัย_ไทย_ป.6_ตอน14
ใบความรู้_ครูมยุรี_ไทย_ป.6_ตอน-10
ใบกิจกรรม_ครูมยุรี_ไทย_ป.6_ตอน-10
ใบความรู้_ครูมยุรี_ไทย_ป.6_ตอน-09
ใบกิจกรรม_ครูมยุรี_ไทย_ป.6_ตอน-09
ใบความรู้-_การเขียนแผนภาพความคิด_ครูปริศนา_ไทย_ป.6_ตอน08
ใบกิจกรรม1-3_ครูปริศนา_ไทย_ป.6_ตอน08 ใบความรู้_การเขียนคำขวัญ_ครูปริศนา_ไทย_ป.6_ตอน07
ใบกิจกรรม1-2_การเขียนคำขวัญ_ครูปริศนา_ไทย_ป.6_ตอน07
ใบกิจกรรม1-2_การอ่านงานเขียนเชิงอธิบาย_ครูศรีอัมพร_ไทย_ป.6_ตอน03
ใบกิจกรรม_บทอ่านการเขียนเชิงอธิบาย_ครูศรีอัมพร_ไทย_ป.6_ตอน03
แบบฝึกหัดคำเป็นคำตำย กิจกรรมการอ่านจับใจความสำคัญบทความ
กิจกรรมการอ่านจับใจความสารคดี
กิจกรรมการเลือกหนังสืออ่านตามความสนใจ

ใบงานป.๖

ครูประถม.คอม ขอขอบคุณ  ครูครูมิ้น  อย่างสูงค่ะ
และหากคุณครูท่านอื่นต้องการให้เราช่วยเหลือไหนด้านไหนรบกวนแจ้งเรามาทางไลน์ได้เลยค่ะ
ไลน์แอดครูประถม.คอม

และหากคุณครูหรือท่านๆอื่นๆที่ต้องการแชร์ ประสบการณ์การสอน ,สื่อการสอน,ใบงาน,ผลงาน ทางวิชาการ เพื่อเป็นประโยชน์ ต่อการการศึกษาไทย ครูประถม.คอม พร้อมเป็นสื่อกลางให้ทุกท่านๆค่ะติดต่อมาได้ตลอดเลยนะค่ะ

สำหรับท่านผู้ปกครองที่ต้องการแชร์ประสบการณ์การสอนลูกเลี้ยงลูกแนะนำ จากประสอบการตรงทางครูประถม.คอม เป็นสื่อกลาง เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ วิธีการ ให้ครับ คุณผู้ปกครองทุกๆท่านค่ะ

ติดต่อมาได้ที่ . ไลน์แอดครูประถม.คอม
แหล่งที่มา google,ครูทูเดย์


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น