fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

    ผู้ชม:27

เปิดรับสมัครแล้ว !! โครงการ ครูรัก(ษ์)ถิ่น ปี๒๕๖๓ ไปสมัครกัน

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

สำหรับวันนี้ ครูประถม ขอนำเสนอข่าวด่วน เด่น ดัง สำหรับผู้ที่เฝ้ารอ การเปิดรับสมัครครูรัก(ษ์)ถิ่น ปี2563 ในปี หน้านี้
บอกข้อดีก่อนเลย  สำหรับ ครูรัก(ษ์)ถิ่น  นั้น เป็นการเปิดให้สำหรับผู้ที่จะเรียนครู ในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่อยากจะเป็นครู ได้เข้าสู่ระบบการศึกษา

เรียนจบเป็นข้าราชการทันที
คือเมื่อเราเรียนจบครู ตามโครงการนั้น ท่านสามารถเลือกโรงเรียนได้ เลยว่าจะลงที่ไหน เน้นใกล้บ้าน(เป็นที่เรื่องที่ใฝฝันสำหรับครูที่สอบรอบทั่วไปมากๆค่ะ)
สำหรับส่วนอื่นๆท่านสามารถมาพูดคุยแนะนำกับเราได้ที่ไลน์แอดนะค่ะ

รายละเอียดข่าวดังนี้ค่ะ ยินดีสำหรับท่านที่อยากเป็นครู  รีบเลย สำหรับโครงการดีๆๆแบบนี้ ครูรัก(ษ์)ถิ่น ไปสมัครกัน…

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ที่จบการศึกษาปี 2562
เพื่อการคัดกรอง คัดเลือก เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะครุศาสตร์ สาขาการประถมศึกษา ในโครงการ “สร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน(ครูรัก(ษ์)ถิ่น)

จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) ปีการศึกษา 2563
จำนวน 29 คน
ผู้รับทุนจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งหลังสำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2567ทั้งนี้
จะต้องอยู่ในเงื่อนไขการรับทุนตามเกณฑ์ที่ กสศ. กำหนด โดยคุณสมบัติเบื้องต้น เป็นนักเรียนที่มีทะเบียนบ้านในพื้นที่ตำบลของจังหวัดตาม (เอกสารแนบท้าย)
จำนวน 6 จังหวัด ได้แก่ ยะลา นราธิวาส สงขลา สตูล พัทลุง และ พังงา และมีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 3,000 บาท ผลการเรียน 5 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.50 ซึ่งมี
กำหนดเปิดรับสมัครในต้นเดือนตุลาคม 2562 นี้

สำหรับ สถานศึกษา นักเรียน หรือผู้ที่สนใจสามารถติดตามวัน เวลา พร้อมทั้งรายละเอียดการเกณฑ์ และเงื่อนไขการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะครุศาสตร์ และสาขาการประถมศึกษาอีกครั้งในวันที่ 18 กันยายน 2562

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูลข่าวจาก :: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วันที่ 15 กันยายน 2562:13.22


คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-7329-9626 โทรสาร 0-7329-9627

[sc name=”foot-post”]

 

 


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น