fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

    ผู้ชม:871554

ครม.อนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง ศธ.

ครม.อนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง ศธ.

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

สรุปมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา คือ มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 3 ราย เพื่อทดแทนผู้ที่เกษียณอายุราชการ ดังนี้

1. นายประเสริฐ บุญเรือง ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. นายอำนาจ วิชยานุวัติ ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. นายณรงค์ แผ้วพลสง ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง

ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี​ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ขอให้ผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับการแต่งตั้งเร่งดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์​ชาติ 20 ปี ให้เกิดผลสำเร็จโดยเร็ว โดยเฉพาะการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรมที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทย ส่วนการแต่งตั้งผู้บริหารระดับ 10 อยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสมต่อไป

ข้อมูลจาก : กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร

 

ครม.อนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง ศธ.

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น