fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

    ผู้ชม:0

เตรียมตัวให้พร้อม สพฐ. พิจารณาควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กระยะทางไม่เกิน 6 กิโลเมตร

เตรียมตัวให้พร้อม สพฐ. พิจารณาควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กระยะทางไม่เกิน 6 กิโลเมตร

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

เห็นชอบให้ สพฐ. พิจารณาควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กระยะทางไม่เกิน 6 กิโลเมตร

ข่าววันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒  น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบตามที่คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) เสนอขอยกเว้นเงื่อนไขการจัดอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ 2560 เนื่องจากเงื่อนไขฯกำหนดไว้ ว่าจะจัดสรรอัตราครูให้แก่โรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำนวนนักเรียนน้อยกว่า 250 คน เฉพาะกรณีที่อยู่ในพื้นที่พิเศษ เสี่ยงภัย ทุรกันดาร ชนกลุ่มน้อย เกาะ ภูเขา และพื้นที่ชายแดน

สำหรับโรงเรียนเล็กที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ตามเงื่อนไขฯ มีบางส่วนเป็นโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมายควบรวม (โรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ใกล้เคียงในตำบลเดียวกันน้อยกว่า 6 กิโลเมตร ควบรวมให้มีจำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่า 250 คน) เพื่อยกระดับการศึกษาให้สูงขึ้นของสำนักการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) การดำเนินการที่ผ่านมายังมีข้อจำกัด เช่น ให้นักเรียนที่ศึกษาอยู่เรียนจบการศึกษาก่อนโดยไม่รับนักเรียนเพิ่ม ทำให้ในระหว่างช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ โรงเรียนเล็กหลายแห่งมีปัญหาการขาดแคลนครู

น.ส.รัชดา กล่าวว่า การยกเว้นเงื่อนไขฯทำให้โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 121-249 คน ได้รับการจัดสรรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2559 จำนวน 301 โรงเรียน รวม 362 อัตรา และปีงบประมาณ 2560 จำนวน 1,578โรงเรียน รวม 1,921 อัตรา และโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 120คน ลงมา ได้รับการจัดสรรกรอบอัตรากำลังข้าราชการครู สำหรับปีงบประมาณ 2559 จำนวน 57โรงเรียน 62 อัตรา และปีงบประมาณ2560 จำนวน 443 โรงเรียน 463 อัตรา

“มากไปกว่านั้น ครม.ยังเห็นชอบให้ สพฐ. พิจารณาดำเนินการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กที่มีระยะทางห่างจากโรงเรียนในสังกัดสพฐ. ในตำบลเดียวกันน้อยกว่า 6 กิโลเมตรให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อยกระดับการศึกษาให้สูงขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน และลดภาระงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านบุคคลและการบริหารจัดการลง” น.ส.รัชดา กล่าว

 

ที่มา  nationweekend

 

[sc name=”foot-post”]


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น