fbpx

สรุปหลักสูตรวิชาวิทยาการคำนวณ และแนวทางการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา

ข่าวการศึกษา น่าสนใจ
1 of 500

วันนี้ครูประถมมีข้อมูลการสอนวิชาวิทยาการคำนวณและแนวทางการเรียน การสอน ระดับประถมศึกษา มาฝากคุณครูทุกท่าน ซึ่งต้องขอขอบคุณคุณครูณัฐพลเป็นอย่างสูงที่ได้จัดสรรข้อมูลการเรียนรู้ที่ดีแบบนี้ด้วยครับ 

ซึ่งหลังจากที่คุณครูณัฐพลได้มีโอกาสไปเป็นวิทยากรแนะนำการจัดหลักสูตรและแนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณให้กับโรงเรียนประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหลาย ๆพื้นที่ ก็ได้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละโรงเรียนที่มาอบรมนั้นมีความแตกต่างกันไป บางครั้งก็มีความแตกต่างกันมากทางด้านความพร้อมของครูและอุปกรณ์การเรียนการสอน บางโรงเรียนการจัดหลักสูตรบางครั้งก็ยังคงมีปัญหาอยู่

ด้วยประสบการณ์ที่ได้มีโอกาสทำงานตรงนี้ ก็เลยจะขอสรุปและนำเสนอเอกสารต่างๆ ที่คุณครู รวมทั้งโรงเรียนขยายโอกาสจะสามารถนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามลิงค์ที่แนบมานี้ครับ

เอกสารแนวทางการจัดหลักสูตร ใบกิจกรรม Unplugged Programming และ Block Programming

ที่มา:  

แสดงความคิดเห็น