fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

    ผู้ชม:871554

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ)

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ) 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-22 ตุลาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ) จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง: 10,430-13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย ตั้งแต่วันที่ 16-22 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น