fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

    ผู้ชม:871554

โรงพยาบาลลี้ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

โรงพยาบาลลี้ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 ตุลาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง: วันละ 370 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:  สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาการจัดการ หรือด้านพณิชยกรรม

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลลี้ จังหวัดลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น