fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

    ผู้ชม:0

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครงาน
โครงการการพัฒนาระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพระดับชาติสู่ระดับโลก (EIGNA)
1.ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 20,000.- บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาสาขาทางการเงิน วิทยาศาสตร์ชีววิทยา จุลชีววิทยา
2. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office (word/excel) ได้เป็นอย่างดี
3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการประสานงานกับผู้อื่น สามารถทำงานล่วงเวลาได้

ลักษณะงาน : ดูแลงบประมาณและการดำเนินงาน โครงการการพัฒนาระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพระดับชาติสู่ระดับโลก
วิธีสมัคร : ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ฝ่ายแบคทีเรียทั่วไป สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นนทบุรี
หรือส่งประวัติส่วนตัวมาที่อีเมล [email protected]

ทั้งนี้ให้แนบเอกสารสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาวุฒิการศึกษา สำเนาใบปริญญาบัตร สำเนาใบรับรองอนุมัติจบสภามหาวิทยาลัย อย่างละ 1 ฉบับ  (สำเนาถูกต้องเอกสารทุกฉบับ) และรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน  1 รูป
ติดต่อสอบถาม 02-591-1486 หรือ 02-951-0000 ต่อ 99415

ประกาศรับสมัคร


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น