fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

    ผู้ชม:871554

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี รับสมัครอาจารย์ จำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 ธันวาคม 2562

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์จำนวน 11 อัตรา
โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีประสงค์จะสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินตำแหน่งอาจารย์จำนวน 1 อัตราโดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้สมัครต้องมีคนขโมยสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยพ.ศ 2561 หมวด 2 ข้อ 6 วงเล็บ 1

วันที่รับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562 จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ในวันและเวลาราชการ

สถานที่รับสมัคร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี

คุณสมบัติ

เงินเดือน วุฒิปริญญาเอก 31,500 บาท
เงินเดือน วุฒิปริญญาโท 26,250 บาท

ไฟล์แนบ


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น