fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

    ผู้ชม:871554

อบรมเชิงปฏิบัติการ ทดสอบซอฟต์แวร์ระดับสากล สำหรับครูคอมพิวเตอร์

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 4 พฤศจิกายน 2562

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

ช่วงนี้ หากครูคนใดสนใจ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การทดสอบซอฟต์แวร์ระดับสากลสำหรับระดับพื้นฐาน โดย กลุ่มงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์และทดสอบผลิตภัณฑ์ (SEPT) ฝ่ายสนับสนุนบริการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี (TSS) และงานพัฒนากำลังคนด้านอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ (HRDS) ฝ่ายบริหารโครงสร้างพื้นฐาน (IMD) กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทดสอบซอฟต์แวร์ระดับสากล (Software Testing Boot Camp : Foundation level) สำหรับระดับพื้นฐาน ขึ้น เพื่อยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถของวิศวกรทดสอบซอฟต์แวร์ตามหลักการของมาตรฐานสากล ที่จะช่วยให้ระบบซอฟต์แวร์และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีซอฟต์แวร์เป็นส่วนประกอบมีคุณภาพและได้ตามมาตรฐานในระดับสากล

สามารถสมัครออนไลน์ ได้ ฟรี 

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 4 พฤศจิกายน 2562

ประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมอบรม วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 น. ทางเว็บไซต์หลักของการจัดอบรม

การอบรมจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

รายละเอียดดังนี้

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น