fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

    ผู้ชม:5

อบจ.เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 27 อัตรา

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

ครูประถม นำข่าวเปิดรับสมัครสอบข้าราชการมาฝากรายละเอียดมีดังนี้ค่ะ
รับสมัครวันที่

ตั้งแต่วันที่ 18-29 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

สถานที่รับสมัคร

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ชั้น 3)

รายละเอียดอื่นๆ

สมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างทั่วไป
1. คนสวน 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
2. ภารโรง 4 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท

พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ)
1. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ 2 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
2. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) กลุ่มวิชาเอกปฐมวัย 2 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
3. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
4. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) กลุ่มวิชาเอกพลศึกษา 2 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
5. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
6. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) กลุ่มวิชาเอกดนตรีศึกษา 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
7. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) กลุ่มวิชาเอกดนตรีไทย 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
8.  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา  เงินเดือน 15,000 บาท
9. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 3 อัตรา  เงินเดือน 11,400 บาท
10. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา  เงินเดือน 11,400 บาท
11. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข 1 อัตรา  เงินเดือน 11,400 บาท
12. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 อัตรา  เงินเดือน 11,400 บาท
13. ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 1 อัตรา  เงินเดือน 11,400 บาท
14. ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 อัตรา  เงินเดือน 11,400 บาท

 

 

 


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น