fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

    ผู้ชม:871554

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงาน 8 อัตรา

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

ครูประถม นำข่าวเปิดรับสมัครสอบข้าราชการมาฝากรายละเอียดมีดังนี้ค่ะ
รับสมัครวันที่

ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2562

สถานที่รับสมัคร

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน

รายละเอียดอื่นๆ

บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
1. นายสัตวแพทย์ 5 จำนวน 8 อัตรา เงินเดือน 18900 บาท
2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 4  จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
3. นิติกร 4  จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
4. มัคคุเทศก์ 4  จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
5. นักส่งเสริม 4  จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท (อสค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
6. นักการตลาด 4  จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท

ลิงค์สมัคร


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น