fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

    ผู้ชม:871554

โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

ครูประถม นำข่าวเปิดรับสมัครสอบข้าราชการมาฝากรายละเอียดมีดังนี้ค่ะ
รับสมัครวันที่

วันนี้ถึง 15 พฤศจิกายน 2562

สถานที่รับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา หมู่ 2 ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

รายละเอียดอื่นๆ

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. พี่เลี้ยงเด็กพิการ (ฝึกงานอาชีพนักเรียน) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน: 9,000 บาท
– ได้รับวุฒิการศึกษา หรือมีประสบการณ์ ทักษะความรู้ ความสามารถ ทางวิชาคหกรรมศาสตร์ อาหารและโภชนาการ
– สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
– มีความคล่องตัวในการปฏิบัติหน้าที่
–  สามารถปฏิบัติงานร่วมกับเด็กพิเศษได้
– ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

2.  ช่างไฟฟ้า / ช่างไม้ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน: 9,000 บาท
– ได้รับวุฒิการศึกษาหรือมีประสบการณ์เฉพาะทางด้านงานช่างไฟฟ้าหรืองานช่างไม้
– มีความรู้ในด้านงานช่างไฟฟ้า/งานช่างไม้ ที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
– ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

 

 

โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น