fbpx

เชิญชวน โรงเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส และโรงเรียนมัธยมศึกษา ทั้งในสังกัดของรัฐและเอกชนเสนอผลงาน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกโรงเรียนดนตรีไทย 100% ประจำปี 2563

ข่าวการศึกษา น่าสนใจ
1 of 356

เชิญชวน โรงเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส และโรงเรียนมัธยมศึกษา ทั้งในสังกัดของรัฐและเอกชนเสนอผลงาน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกโรงเรียนดนตรีไทย 100% ประจำปี 2563

หมดเขตส่งผลงาน 10 มกราคม 2563

ดาวน์โหลดประกาศและแบบฟอร์มเสนอผลงานได้ที่นี่

การคัดเลือกโรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

วันที่ 4 ธ.ค. 2562

 

ที่มา กรมสงเสริมวัฒนธรรม

แสดงความคิดเห็น