fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

    ผู้ชม:8

ก.ค.ศ. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครู

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

ครูประถม ขอนำข้อมูลเบื้องต้น จากดร.อัมพร  พินะสา  รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า

ตามที่นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) มีนโยบายให้สำนักงาน ก.ค.ศ. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม่  โดยให้โจทย์มาว่าครูครูที่ได้วิทยฐานะ ต้องเป็นครูที่มุ่งปฏิบัติหน้าที่ แล้วเกิดผลต่อคุณภาพผู้เรียนอย่างแท้จริง ไม่เน้นการกรอกเอกสารให้ยุ่งยาก ให้ประเมินจากการทำงานจริง เป็นขวัญกำลังใจให้กับครู โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มี ศ. กิติคุณชนิตา รักษ์พลเมือง เป็นประธาน ได้มีการประชุม และมีมติตั้งคณะทำงานขึ้นมา 2 ชุด คือ คณะทำงานศึกษาวิจัยรูปแบบการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะที่ตอบโจทย์คุณภาพผู้เรียน และชุดที่ 2 คณะทำงานศึกษารูปแบบการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน รวมปัญหาการของกลุ่ม ว13 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญซึ่งเป็นปัญหาเรียกร้องให้มีการทบทวนด้วย

“คณะทำงานทั้ง 2 ชุด จะไปทำงานศึกษาข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย ให้แล้วเสร็จภายในต้นปีการศึกษา 2563 หรือภายในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ อย่างไรก็ตามระหว่างนี้ ผู้ที่มีสิทธิยังสามารถยื่นขอมีและเลื่อนวิทยฐานะได้ตามหลักเกณฑ์เดิม จนกว่าจะมีการประกาศใช้หลักเกณฑ์ใหม่อย่างเป็นทางการ ส่วน หลักเกณฑ์การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของครู ที่กำหนดให้ใช้ ชั่วโมงการอบรมพัฒนาครู มาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณานั้นแม้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะมีการชะลอ โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร หรือ คูปองครู ออกไป แต่ก็ไม่กระทบ เพราะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ( สพท.) และหน่วยงานอื่น ๆ ก็ยังมีการจัดอบรม พัฒนาครูอยู่ ซึ่งสามารถนำมาใช้ประกอบการพิจารณาได้ เช่น โครงการอบรม PLC เป็นต้น” เลขาธิการ ก.ค.ศ.กล่าว

ที่มา: http://www.focusnews.in.th/


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น