fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

    ผู้ชม:56

เว็บไซต์ การทดลองสำหรับครูวิทยาศาสตร์ ครูคณิตศาสตร์ ในแบบ interactive เพื่อการสอนที่ดียิ่งขึ้น

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

ครูประถมมีเว็บไซต์ การทดลองสำหรับครูวิทยาศาสตร์ ครูคณิตศาสตร์ ทั้ง 5 สาขาวิชา คือ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา โลก และดาราศาสตร์ ในแบบ interactive ใช้รวมกับการสอนและการทดลองแบบ STEM ได้เป็นอย่างดี

สามรถเข้าชมเว็บไซต์ได้ที่นี้ https://phet.colorado.edu/th/

ที่มา: PHET

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น