fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

    ผู้ชม:871554

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

เปิดสอบ ภาค ก.

#จำนวน 500,000 ที่นั่ง
#15 ศูนย์สอบ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 – 27 กุมภาพันธ์ 2563
เว็บไซต์ https://ocsc2.job.thai.com

 

ที่มา https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2776263392431103&id=237544249636376

 

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563

ความต่างกันระหว่างสอบระบบ

Paper & Pencil คือ สอบกับกระดาษ ทำข้อสอบปกติ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) คือสอบด้วยคอมพิวเตอร์
สามารถเลือกสมัครสอบได้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น!!!


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น