fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

เช็ค ตรวจโควิด-19 ได้ที่ไหนบ้าง

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2563 19.51 น. หากมีข้อมูลเพิ่มเติมจะอัพเดทให้ทันที

สำหรับช่วงนี้ ข่าวการแพร่ระบาด สำหรับ โควิด 19 กำลังมาแรงมากค่ะ

ครูประถม จึงอยากมาแนะนำสถานที่ หรือที่ตรวจหาโควิค 19 ว่ามีที่ไหนบ้างที่สามารถตรวจได้
เพราะบ้างท่านทำงานอยู่ในจุดที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ จึงอยากแนะนำให้ท่านลองไปตรวจกันเพื่อความสบายใจและป้องกันหยุดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ค่ะ

รายละเอียดดังนี้

กรมวิทยาศาตร์กายแพทย์ DEPARTMENT OF MEDICAL SCIENCES

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประกาศห้องปฏิบัติการ

เครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 รายชื่อห้องปฏิบัติการเครือข่ายที่ผ่านการทดสอบ

ความชํานาญทางห้องปฏิบัติการ ทั้งสิ้น 35 แห่ง ห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 15 แห่ง ห้องปฏิบัติการเครือข่าย 20 แห่ง – สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (ส่วนกลาง) – คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล – ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 14 แห่ง

 • – คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • – คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • – โรงพยาบาลราชวิถี – สถาบันบําราศนราดูร
 • – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • – โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ – คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • – โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
 • – คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • – โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • – ศูนย์วิจัยมาลาเรียโซโกล ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
 • – โรงพยาบาลลําปาง – โรงพยาบาลสวรรค์ ประชารักษ์
 • – บริษัท ไบโอ โมเลกุลาร์ แลบบอราทอรีส์(ประเทศไทย)
 • – สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร(ฝ่ายไทย)
 • – สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร(ฝ่ายสหรัฐอเมริกา)
 • – สํานักป้องกันและควบคุมโรคเขตเมือง
 • – สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
 • – โรงพยาบาลนครปฐม
 • ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2563

ข้อมูลจาก

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประกาศห้องปฎิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2

 

 

 

 

 

ตรวจโควิด 19 ได้ที่ไหนบ้าง โดย ครูประถม

 

ครูประถม อยากเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันโรคไวรัสCOVID-19 ไม่ให้แพร่กระจายไปยังนักเรียน จึงอยากฝากคุณครูและผู้ปกครองช่วยกันดูแลนักเรียน เพราะหยุดการแพร่กระจายของโรคกันค่ะ


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น