fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

สั่งทุกมหาวิทยาลัยเลื่อนรับปริญญา หวั่นโควิด-19ทำพิษ

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

เมื่อวันที่ 17 มี.ค.  กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ออกประกาศเรื่องการพิจารณาเลื่อนพิธีประสาทปริญญาบัตร ระบุว่า ตามที่สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดการระบาดขนาดใหญ่และยืดเยื้อยาวนานเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์สามารถปฏิบัติงานเพื่อป้องกันซะลอและบรรเทาผลจากการระบาดลดความตื่นตระหนกของคนในสังคมและสร้างความเชื่อมั่นโดยอาศัยความร่วมมือจากพันธมิตรทุกภาคส่วนกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญทั้งด้านการอุดมศึกษา (สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน) และด้านการวิจัยและนวัตกรรมจึงได้ดำเนินการและกำหนดมาตรการเพื่อรองรับสถานการณ์ของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และนำร่องดำเนินการ

ในการนี้เพื่อเป็นการดูแลนิสิตนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษารวมทั้งควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2563 ในเรื่องมาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการและให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤตกระทรวง

อว. จึงขอความร่วมมือให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งพิจารณาเลื่อนพิธีประสาทปริญญาบัตรออกไปก่อนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลง

สั่งทุกมหาวิทยาลัยเลื่อนรับปริญญา หวั่นโควิด-19ทำพิษ
สั่งทุกมหาวิทยาลัยเลื่อนรับปริญญา หวั่นโควิด-19ทำพิษ

ที่มา https://www.dailynews.co.th/education/763425

 


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น