fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

แนวทาง การลงเวลาเรียนในแบบบันทึกเวลาเรียน ปีการศึกษา 2562

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

การลงเวลาเรียนในแบบบันทึกเวลาเรียน ตามแนวทาง ซักซ้อมความเข้าใจการออกเอกสารหลักฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562

จากหนังสือg เมื่อวันที่ (20 มี.ค.63) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจการออกเอกสารหลักฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ทั้งการลงเวลาเรียนในแบบบันทึกเวลาเรียน และการอนุมัติการจบการศึกษา

โดยสรุปได้ดังนี้

หนังสือสพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04010/ว1214

ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563

การลงเวลาเรียนในแบบบันทึกเวลาเรียน ให้ลงเวลาเรียนถึงวันที่ 17 มีนาคม 2563

และระหว่างวันที่ 18 – 31 มีนาคม 2563 ห้ขีดเส้นด้วยหมึกสีแดงแล้วเขียนหรือพิมพ์คําว่า “ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ”

ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563

***ท่าน สามารถศึกษาได้จากหนังสือแจ้งด้านล่าง

 

ที่มา เว็บไซต์ ศธ.360 องศา

 


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น