fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

แผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ DLTV

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

  แผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ 

ระดับปฐมวัย อนุบาล ๑ – ๓

 

  
คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด Google Drive

 

  คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด One Drive

 

ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖

 

  คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด Google Drive

 

  คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด One Drive

 

 

***เพิ่มเติม แผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒*** 

 

   คลิกที่นี่ เพื่อเข้าถึงช่องทางการดาวน์โหลด

 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒

Info-dltv | 25 พ.ย. 2562
 12909

   แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒

มัธยมศึกษาปีที่ ๑

 

   คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด Google Drive

 

   คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด One Drive

 

มัธยมศึกษาปีที่ ๒

   คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด Google Drive

 

   คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด One Drive

 

มัธยมศึกษาปีที่ ๓

   คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด Google Drive

 

   คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด One Drive

 

 

 

ที่มา DLTV


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น