fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

WHO แนะ 5 วิธีเรียนออนไลน์ช่วง โควิด-19 หลังเลื่อนเปิดเทอม

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

การสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 รูปแบบการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษา ต้องปรับตัวครั้งใหญ่ ตั้งแต่การเลื่อนเปิดเทอมออกไป ล่าสุดในเมืองไทยเป็นวันที่ 1 ก.ค. การเรียนผ่านออนไลน์จึงถูกนำมาใช้มากขึ้น และแน่นอนว่าย่อมแตกต่างจากการเรียนในห้องเรียน ที่สำคัญการเรียนที่บ้าน พ่อ แม่ ก็อาจจะต้องเข้ามาบทบาทสำคัญเช่นเดียวกับคุณครู

1.พ่อ แม่ ลูก วางแผนการเรียนแต่ละวันร่วมกัน WHO แนะนำว่า สิ่งแรกคือการกำหนดตารางเรียนในแต่วันร่วมกัน โดยจัดสรรโปรแกรมการศึกษาต่างๆ ให้เหมาะสมตามวัยของเด็กๆ รวมถึงการแบ่งเวลาสำหรับการเล่น และการเรียน การอ่าน ควบคู่ไปกับกิจกรรมในชีวิตประจำวัน ข้อสำคัญต้องปฏิบัติตามแผนนั้นด้วย

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการกำหนดแผนการเรียนเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเด็กและเยาวชน วัยเรียน แต่ควรมีความยืดหยุ่นด้วยในระดับหนึ่งด้วยการสลับทำกิจกรรมในบ้าน ขณะเดียวกัน พ่อแม่ควรพยายามติดตามพฤติกรรมการใช้โปรแกรมออนไลน์ที่เหมาะสมและเลือกโปรแกรมหลากหลายให้กับลูกมากขึ้น

2. เพิ่มการสนทนาระหว่างกัน พ่อ แม่ควรกระตุ้นให้เกิดการพูดคุยหรือสนทนาถึงบทเรียนต่างๆ ระหว่างสมาชิกในครอบครัว ซึ่งอาจจะมีบ้างที่ลูกๆ อาจมีปฏิกิริยาตอบสนองที่แตกต่างกันไป เช่น อาจเกิดอาการเครียด ดังนั้น พ่อแม่ต้องมีความอดทนและเข้าใจ จากนั้นพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ เพื่อดูว่าพวกเขาได้รับความรู้จากการเรียนออนไลน์มากแค่ไหน รวมถึงกระตุ้นให้เกิดการคำถามหรือแสดงความรู้สึกต่างๆ ออกมา ขณะเดียวกัน พ่อ แม่ ต้องตั้งใจฟังและให้ความสนใจอย่างเต็มที่เพื่อให้ลูกๆ เห็นว่า พ่อ แม่ให้ความใส่ใจ ตลอดจนการพูดคยกับคุณครูของพวกเขาด้วย ที่สำคัญแม้จะเรียนผ่านออนไลน์ ก็ต้องอย่าลืมดูแลด้านสุขอนามัยต่างๆ ควบคู่ไปด้วย เช่น  การล้างมืออย่างสม่ำเสมอ

3.จัดสรรเวลา กำหนดระยะเวลาและแบ่งเวลาสำหรับการเรียนรู้ให้สั้นลง เช่น 1 บทเรียนทุก 30 หรือ 45 นาที รวมการทำแบบฝึกหัดหรือการบ้านด้วย

4. ควบคุมดูแลพฤติกรรมการใช้ออนไลน์ แม้ว่าแพลตฟอร์มดิจิทัลเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้มีส่วนร่วมในการเล่นและติดต่อกับเพื่อน ๆ ของพวกเขา แต่การเข้าถึงออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นนำมาซึ่งความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยการป้องกันแต่ยังคงความเป็นส่วนตัวของเด็ก พ่อ แม่ ควรดูแลการใช้อินเทอร์เน็ตกับลูก ๆ ของคุณ ให้อยู่ขอบเขตที่เหมาะสมโดยเฉพาะกับกลุ่มเดเล็ก

5. ติดต่อกับสถานศึกษาของบุตรหลาน ควรติดต่อกับครูหรือโรงเรียนของบุตรหลานของคุณเพื่ออัปเดตข้อมูลต่างๆ รวมถึงการให้และรับฟังคำแนะนำเพิ่มเติม ไปจนถึงการรวมกลุ่มผู้ปกครองเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ที่มา : PPTVTH36

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น