fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

    ผู้ชม:871554

สพฐ. เตรียมเสนอขยายเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้ถึงเด็ก ม.ต้น

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

#ข่าวการศึกษา
#ครูประถม.คอม

ครูประถม.คอม วันนี้นำข่าวการศึกษามาฝากซึ่งถือว่าเป็นข่าวที่ดีสำหรับนักเรียนทุกๆคน

สพฐ.ชงขยายเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้ถึงเด็ก ม.ต้น

เมื่อวันที่ 19 พ.ค. ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยถึงการจัดสรรงบประมาณอาหารกลางวันให้แก่นักเรียระดับประถมศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ว่า เรื่องนี้ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้มีการประชุมร่วมระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และกระทรวงมหาดไทย (มท.) ซึ่งมีข้อสรุปว่าโครงการอาหารกลางวันจะต้องจัดให้ครบกับเด็กทุกคนในช่วงเวลาเปิดภารเรียนจริงในวันที่ 1 ก.ค. แต่ระหว่างนี้ที่มีการเลื่อนการเปิดภาคเรียนออกไปนั้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จัดโครงการอาหารกลางวันให้แก่เด็กที่มีปัจจัยพื้นฐานความยากจนพิเศษจำนวน 500,000 คน โดยมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) เป็นหน่วยงานกลางบริหารจัดเงินสนับสนุนจากกสศ.ให้ไปถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง

เลขาธิการ กพฐ.กล่าวอีกว่า การจัดสรรงบประมาณโครงการอาหารกลางวันยังไม่มีการจัดสรรลงไปให้ ซึ่งเมื่อเปิดภาคเรียนวันที่ 1 ก.ค.การจัดสรรเงินงบประมาณจะไปพร้อมกับวันเปิดภาคเรียน โดยนักเรียนระดับถมศึกษาทุกคนจะได้รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการเหมือนเดิมทุกอย่าง แต่ขณะเดียวกันหากในวันที่ 1 ก.ค.การแพร่ระบาดของไวรัสยังไม่พ้นวิกฤติ สพฐ.เสนอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ไปว่าให้มีการประกอบอาหารกลางวันที่โรงเรียน และให้เด็กมารับกลับไปรับประทานที่บ้านเหมือนในรูปแบบ Take home นอกจากนี้ สพฐ.ยังได้เสนอขอขยายเกณฑ์กลุ่มอายุนักเรียนที่ได้การจัดสรรงบประมาณโครงการอาหารกลางวันจากเดิมให้สำหรับเด็กระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ขยายเพิ่มตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งได้เสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาแล้ว เนื่องจากมีกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสมีจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงม.3 ด้วย ซึ่งก็อยากให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสการเติมเต็มอาหารตามหลักโภชนาการครบทุกวัน.

#สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน #เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน #มัธยมศึกษา

 

ขอบคุณที่มาข่าว https://www.facebook.com/AtHearNews


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น