fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

สพฐ.แนะนำวิดีโอ แนวทางการปฏิบัตนสำหรับนักเรียน ครู ผู้ปกครองเด็กอนุบาล

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

สวัสดีค่ะวันนี้ครูประถมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตนสำหรับนักเรียนคุณครูผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองเด็กปฐมวัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 อีกไม่นานโรงเรียนก็จะเริ่มเปิดซึ่ง จะเปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ภาคเรียนที่ 1  ซึ่งได้มีการจัดทำวีดีโอแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้ง่ายต่อนักเรียนและผู้ปกครองคุณครู ในการทำความเข้าใจ สำหรับวีดีโอชุดนี้นั้นได้จัดทำขึ้นโดย สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 ทางทีมงาน ครูประถมข่าวการศึกษาต้องขอขอบคุณ เป็นอย่างสูง รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเรามารับชม ได้ ดังต่อไปนี้

 

 

VDO แนวทางการปฏิบัติตนสำหรับนักเรียน ครู ผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
—–
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบต่อนักเรียน ครู ผู้ปกครอง เป็นอย่างยิ่ง ส่งผลให้การดำเนินชีวิตเปลี่ยนไป เพื่อให้ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 การจัดกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียนของนักเรียนระดับปฐมวัยจึงต้องปรับเปลี่ยนเช่นกันเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของไวรัสโคโรนา 2019
.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 มีความตระหนัก ห่วงใย เด็กปฐมวัยและบุคลากรทุกคน เนื่องจากในระดับปฐมวัยเป็นวัยที่ต้องดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดและคำนึงถึงความปลอดภัยของเด็กเป็นสำคัญ จึงจัดทำคลิปวิดีโอ “แนวทางการปฏิบัติตนสำหรับนักเรียน ครู ผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)” ขึ้น เพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้กับทุกคนในการมาโรงเรียนที่จะช่วยให้ปลอดภัยและห่างไกลจากโรคโควิด-19 ได้
.
คลิปวิดีโอแบ่งเนื้อหาเป็น 3 ส่วน ดังนี้

 

 

.
1.แนวทางการปฏิบัติตนของนักเรียน ได้แก่ การสวมหน้ากากอนามัยเมื่อมาโรงเรียน การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าโรงเรียนและห้องเรียน ติดสติ๊กเกอร์ผ่านจุดคัดกรองและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่างในการเข้าแถวหรือทำกิจกรรมต่างๆ งดสัมผัสตา ปาก จมูก โดยที่ยังไม่ได้ล้างมือ นำสิ่งของที่จำเป็นมาโรงเรียน งดนำของเล่นมาโรงเรียน ใช้อุปกรณ์การเรียนที่เป็นของส่วนตัว งดกิจกรรมที่ต้องมีการสัมผัสได้แก่ การเล่นดินน้ำมัน เล่นน้ำ เล่นทราย ฯลฯ
.
2.แนวทางการปฏิบัติตนของครู ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย ได้แก่ การสวมหน้ากากอนามัยและ Face Shield ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและติดสติ๊กเกอร์แสดงสัญลักษณ์ทุกครั้ง รวบผมหรือเก็บผมในการทำกิจกรรมต่างๆ ดูแลรักษาความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ ฯลฯ
.
3.แนวทางการปฏิบัติตนของผู้ปกครอง ได้แก่ สวมหน้ากากอนามัยเมื่อมารับ-ส่งนักเรียน ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและติดสติ๊กเกอร์แสดงสัญลักษณ์ทุกครั้ง ดูแลรักษาความสะอาดของใช้ส่วนตัวของเด็กอยู่เสมอ เตรียมหน้ากากอนามัยสำรองให้กับเด็กอย่างน้อยวันละ 1 ชิ้นทุกวัน ฯลฯ
.
.
ที่มา : ปริยานุช จุลพรหม สพป.นนทบุรี เขต 2
เรียบเรียงโดย ครูประถม ข่าวการศึกษา


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น