fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

สพฐ. ประชุม เพื่อพัฒนาเทคนิคสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตรปรับปรุงใหม่ พร้อมระดมความคิดเพื่อจัดกรอบการประเมิน สมรรถนะผู้เรียน

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

เรียกว่าตอนนี้ สพฐ. ได้มีการประชุมเพื่อปรับปรุงระบบการศึกษา ซึ่งล่าสุด สพฐ.มีการจัดประชุมเพื่อพัฒนาเทคนิคสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตรปรับปรุงใหม่ พร้อมระดมความคิดเพื่อจัดกรอบการประเมิน สมรรถนะผู้เรียน

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการพัฒนาทักษะเชิงเทคนิคสําหรับคณะทํางานสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตรปรับปรุงใหม่

และระดมความคิดเพื่อจัดกรอบการประเมินสมรรถนะผู้เรียน ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ระหว่างวันที่ 27 – 30 ตุลาคม 2563

โดยมี นายวิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อํานวยการสํานักทดสอบทางการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วม จํานวน 90 คน ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ (รองเลขาธิการ กพฐ.) กล่าวว่า สืบเนื่องจาก สพฐ. มีนโยบายปรับปรุง หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ครอบคลุมตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

โดยแบ่งเป็นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เป็น 4 ช่วง ชั้น คือ ป. 1 – ป. 3 , ป. 4 – ป. 6 และ ม. 1 – ม. 3 , ม. 4 – ม. 6 ให้เชื่อมโยงกับหลักสูตรใหม่และหลักสูตรเก่า พร้อมผสมผสานการเรียนรู้โลกในศตวรรษที่ 21

ซึ่งหลักสูตรใหม่จะมุ่งเป้าหมายของการผลิตผู้เรียนตามความต้องการของประเทศในอนาคต รวมทั้งมีกระบวนการแก้ปัญหาสําหรับกลุ่มผู้เรียนที่ถนัด หรือไม่ถนัดในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ได้รับการส่งเสริมอย่างเหมาะสม

สำหรับหลักสูตรฉบับปรับปรุงใหม่นี้ จะเป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ และมีทางเลือกในการเรียนรู้อย่างหลากหลายมากขึ้น ตลอดจนสามารถเลือกอนาคตของตนเองได้ว่า ประสงค์จะประกอบอาชีพใด ซึ่งเป็นการตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานและความต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริง

โดยหลักสูตรฉบับปรับปรุงใหม่จะมุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 5 สมรรถนะ ได้แก่ การจัดการตนเอง การสื่อสาร การรวมพลังทํางานเป็นทีม การคิดขั้นสูง และการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ซึ่งจะเริ่มทดลองใช้กับโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรม จํานวน 271 แห่ง โรงเรียนทั่วไปสังกัด สพฐ. อีกจํานวน 450 แห่ง และโรงเรียนสังกัดอื่นอีกจํานวนหนึ่ง ในภาคเรียนที่ 2/2563 นี้

ทั้งนี้ สํานักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. ได้ดำเนินการขับเคลื่อนพร้อมจัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาทักษะเชิงเทคนิค สําหรับคณะทํางานสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตรปรับปรุงใหม่ และระดมความคิดเพื่อจัดทํากรอบการประเมินสมรรถนะผู้เรียน ของ สพฐ.

โดยเชิญครูในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่เกี่ยวข้อง สังกัด สพฐ. และสังกัดอื่น ศึกษานิเทศก์ อาจารย์มหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษาจากสํานักทดสอบทางการศึกษา เข้าร่วมประชุม จํานวน 90 คน โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 30 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

และได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง จากสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา เป็นวิทยากรให้ความรู้และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรปรับปรุงใหม่ รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านในการเป็นวิทยากรให้ความรู้และแนวทางการทํางานกับผู้เข้าประชุม เพื่อจัดทํากรอบการประเมินสมรรถนะ ผู้เรียนทั้ง 5 สมรรถนะใน 4 ช่วงชั้นต่อไป

 

ขอขอบคุณที่มา : ประชาสัมพันธ์ สพฐ

line-qr

เกาะติดข่าวการศึกษา

กดติดตาม "ข่าวการศึกษา"

single-line
มาเข้ากลุ่มกันค่ะ
รูปภาพของ ครูประถม.คอม
ชมรมครู แห่งประเทศไทย
พูดคุยแลกเปลี่ยน ความรู้ สังคมแห่งการแบ่งปันวิชาการ ข่าวการศึกษา
รูปภาพของ ครูประถม.คอม
ครู ป.๕ สื่อ แผนการสอน ใบงาน ข้อสอบ
รวม ครูป.5 น่ารัก แบ่งปันสื่อการสอน แผนการสอน ค่ะ
group
ชุมชน ครูโรงเรียนประถมศึกษา ช่วยเหลือ แจ้งข่าว
ชุมชนครูประถม ร่วมกันแชร์ ข่าวการศึกษา แบ่งปัน สื่อ แผน ข้อสอบครู เอกสาร สื่อการสอน วิทยฐานะ และอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นครูประถม โรงเรียน เอกชน รัฐ เราก็คือ "ครู" มาร่วมกันแบ่งปันสร้างสังคม เพื่อพัฒนาอาชีพครู ไปพร้อมกับเรา ครูประถม.คอม
รูปภาพของ ครูประถม.คอม
ลงประกาศงานราชการ รับสมัครงาน ทั่วไทย ภาครัฐ เอกชน ฯลฯ.
ลงประกาศข่าว รับสมัครงาน ทั่วไทย ภาครัฐ เอกชน ฯลฯ. ฝากข่าว ลงข่าว หางาน ลงประกาศฟรี บอกต่อ ข่าวรับสมัครงาน ฟรี
รูปภาพของ ครูประถม.คอม
ชมรมครูธุรการโรงเรียน
สอนถามปัญหา การเตรียมตัว ความพร้อมการจักการสนับสนุนงานโรงเรียน ปรึกษา ปัญหา การทำงาน แชร์ประสบการณ์ แนะนำแนวทางความก้าวหน้าในหน้าที่
รูปภาพของ ครูประถม.คอม
แชร์ข่าว ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงาน ข่าวการศึกษา
แจ้งข่าว ประชาสัมธ์งาน กิจกรรม ฝากเผยแพร่ผลงาน เกี่ยวกับการศึกษาไทย BY ครูประถม.
รูปภาพของ ครูประถม.คอม
สอบครู ติวข้อสอบเอง 63 ภาค ก,ข
ติวเอง อ่านเอง ข้อสอบ ภาค ก ภาค ข ฟรี #ติวสอบครู ติวสอบครูผู้ช่วยปี ติวสอบ อปท ติวสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษปี ข้อสอบ ฟรี ฝึกทำข้อสอบครูผู้ช่วย แจก ข้อสอบฟรี
รูปภาพของ ครูประถม.คอม
ชมรมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย
รวมครูสอนภาษาไทย ป.1-3 แนะนำ แบ่งปันประสบการณ์
รูปภาพของ ครูประถม.คอม
รับซื้อ-ฝากขาย สื่อการสอน ใบงาน แบบฝึกหัด โดยครูประถม.คอม
รับซื้อ-ฝากขาย สื่อการสอน ใบงาน แบบฝึกหัดเพื่อครูที่กำลังอยากสร้างรายได้เสริมโดยการผลิตสื่อ ท่านสามารถนำมาแบ่งปัน ลงประกาศขาย ครูประถมพร้อมเป็นสื่อกลางในการช่วยนำเสนอ
รูปภาพของ ครูประถม.คอม
ครูอยากเล่า ครูStory
บอกเล่าเรื่องราวผ่านตัวอักษร สำหรับอาชีพครูเพื่อส่งต่อความสุขประสบการณ์สำหรับเพื่อนครูทุกท่าน
รูปภาพของ ครูประถม.คอม
โรงเรียนของหนู
โรงเรียนของหนู คือกลุ่ม โรงเรียนที่ขาดแคลนช่องทางสำหรับทั้งผู้ให้และผู้รับที่จะสามารถเชื่อมต่อถึงกันเพื่อร่วมกันสร้างโอกาสทางการศึกษากับนักเรียนในถิ่นทุรกันดารหาโรงเรียนจัดค่ายอาสา หาโรงเรียนจัดงาน สนับสนุน งบประมาณ บริจาคโรงเรียน จิตอาสา ทำค่าย
รูปภาพของ ครูประถม.คอม
แชร์ข่าวงานราชการ บอกต่อ ฟรี
บอกต่อ แชร์ข่าว เปิดรับสมัครงาน ฟรี ไม่มีกฎ
รูปภาพของ ครูประถม.คอม
ชมรมครูคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย
รวมครูสอนคอมแลกเปลี่ยประสบการ แนะนำที่อบรม
รูปภาพของ ครูประถม.คอม
แชร์ประสบการณ์คุณแม่มือใหม่
วิธีเลี้ยงเด็ก หาสถานที่รับเลี้ยงเด็กเล็ก แชร์ประสบการณ์การเลี้ยง คุณแม่ อยากเล่าหาโรงเรียน พูดคุยปัญหาลูกในวัยเรียน ขอคำปรึกษา ปัญหาเด็กเล็กช่วยกันแก้ แชร์ประสบการณ์การเลี้ยงลูกเล็ก
รูปภาพของ ครูประถม.คอม
สอบครู63 (อ่านเอง ฝึกทำข้อสอบ)
เชื่อคำว่า แบ่งปันจะทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี สำหรับท่านที่กำลังอ่านหนังสือเตรียมสอบ ท่านสามารถร่วบแชร์ ข้อสอบ หรือแนวทางการอ่านสอบครูผู้ช่วย ได้ที่นี่

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Comments
Loading...