fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

ราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม 2562

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม ประกาศเป็นราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมได้รับการสนับสนุนส่งเสริมด้วยดีจากภาครัฐ และสามารถ บริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองนโยบายการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์และของชาติ ได้เป็นอย่างดี จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมานี้

ที่มา : พราชกิจจานุเบกษา


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น