fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

ขับเคลื่อนวิทยาการคำนวณและสะเต็มศึกษา

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

หลักสูตรใหม่ที่เพิ่งมีการปรับใช้ รวมถึงการบูรณาการกับการเรียนในศตวรรษที่ 21 ครูในหลายโรงเรียนคงต้องปรับตัวตามนโยบายกันไป วันนี้ครูประถม มีข่าวการขับเคลื่อนวิทยาการคำนวณและสะเต็มศึกษา มาเล่าสู่กันฟัง จาก dailynews ออนไลน์ ในวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.05 น

ผอ.สสวท. เตรียมเข้าพบ คุณหญิงกัลยา วางแนวทางขับเคลื่อนวิทยาการคำนวณและสะเต็มศึกษา พร้อมให้ช่วยดันโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำอำเภอด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

วันนี้ (30 ก.ค.) ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาล และ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ ซึ่งดูแล สสวท. มีนโยบายเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นั้น ในต้นเดือนสิงหาคมนี้ ตนและผู้บริหาร สสวท.จะเข้าพบ คุณหญิงกัลยา เพื่อขอรับนโยบายในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ และ สะเต็มศึกษา ซึ่งในปี 2561ที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)ได้ประกาศใช้หลักสูตรวิทยาการคำนวณ เป็นวิชาบังคับ ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยในหลักสูตรมีองค์ประกอบหลัก 3 ส่วน คือ

1. วิทยาการคอมพิวเตอร์

2. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3. การรู้เรื่องดิจิทัล เพื่อให้เด็กมีความรู้และทักษะเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริงหรือพัฒนานวัตกรรม

ส่วนการสอนแบบสะเต็มศึกษา คือ แนวทางการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ไปใช้ในการเชื่อมโยงและแก้ปัญหาในชีวิตจริง ซึ่งรเรียนโค้ดดิ้ง ก็อยู่ในหลักสูตรวิทยาการคำนวณ

“ในการขับเคลื่อนการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ และสะเต็มศึกษา ครูเป็นหัวใจสำคัญ แต่ที่ผ่านมายังมีปัญหาครูไม่เข้าใจ สอนไม่ได้ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร การอบรมครูยังทำได้จำนวนน้อย ดังนั้นถ้าจะขับเคลื่อนการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ให้มีทักษะแห่งอนาคตในโลกดิจิทัล โดยใช้วิทยาการคำนวณ และสะเต็มศึกษาให้ได้ผล ศธ.จะต้องมีการอบรมครูผู้สอนครั้งใหญ่ รวมถึงอยากให้ คุณหญิงกัลยา ช่วยขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำอำเภอด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่ สสวท.ดำเนินการอยู่ โดยขณะนี้มีการนำร่องแล้วใน 3 จังหวัด คือ ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา และ หนองคาย จังหวัดละ 20 โรงเรียน“ ศ.ดร.ชูกิจ กล่าว

หากมีความเคลื่อนไหวอย่างไร ครูประถมจะรีบนำมาบอกกล่าว

>>>>อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ วิทยาการคำนวณ

เรียน Coding โดยไม่ใช่คอมพิวเตอร์ได้จริงหรือ?


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น