fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย

- Advertisement -

ข้อสอบ ประถมศึกษาปีที่1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ส่งต่อข่าวการศึกษา
  •  
  • 5
  •  
  •  
  •  
  •  

ข้อสอบกอท. ป.1

ช่วงนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงเวลาสอบปลายภาคเรียนกันแล้ว เว็บไซต์ ครูประถมดอทคอม จึงนำ ข้อสอบกอท. ป.1 มาให้ คุณครู ผู้ปกครอง ทดสอบวัดความรู้ให้กับนักเรียนค่ะ

ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ อักษรเจริญทัศน์ (อจท.) – วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แบบทดสอบก่อนเรียน – วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1

แบบทดสอบปลายภาคเรียน – วิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี ป.1 (ชุดที่ 1)

  • แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1
  • แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 – วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

Comments
Loading...