fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย

- Advertisement -

ข้อสอบ ประถมศึกษาปีที่3 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ส่งต่อข่าวการศึกษา
  •  
  • 7
  •  
  •  
  •  
  •  

ข้อสอบกอท. ป.3

ช่วงนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงเวลาสอบปลายภาคเรียนกันแล้ว เว็บไซต์ ครูประถมดอทคอม จึงนำ ข้อสอบกอท. ป.3 มาให้ คุณครู ผู้ปกครอง ทดสอบวัดความรู้ให้กับนักเรียนค่ะ

ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ อักษรเจริญทัศน์ (อจท.) – วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 – วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 (ปลายภาค) – วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

แบบทดสอบปลายภาคเรียน – การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.3

  • แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1
  • แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2
Comments
Loading...