fbpx

ข้อสอบ มัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ข่าวการศึกษา น่าสนใจ
1 of 71
ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ข้อสอบกอท. ม.1

ช่วงนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงเวลาสอบปลายภาคเรียนกันแล้ว เว็บไซต์ ครูประถมดอทคอม จึงนำ ข้อสอบกอท. ม.1 มาให้ คุณครู ผู้ปกครอง ทดสอบวัดความรู้ให้กับนักเรียนค่ะ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1 ภาคเรียนที่ 1

ข้อสอบกลางภาค ฉบับที่ 1

ข้อสอบกลางภาค ฉบับที่ 2

ข้อสอบปลายภาค ฉบับที่ 1

ข้อสอบปลายภาค ฉบับที่ 2

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1 ภาคเรียนที่ 2

ข้อสอบกลางภาค ฉบับที่ 1

ข้อสอบกลางภาค ฉบับที่ 2

ข้อสอบปลายภาค ฉบับที่ 1

ข้อสอบปลายภาค ฉบับที่ 2

แบบทดสอบมาตรฐานชั้นปี อจท. ม.1

แบบทดสอบมาตรฐานชั้นปี อจท. ม.1 ชุดที่ 1

ข้อสอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1

ข้อสอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 การงานอาชีพ ม.1 ปี 2557

ข้อสอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 เทคโนโลยี ม.1 ปี 2557

ข้อสอบมาตรฐานปลายภาค/รายปี การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1

ข้อสอบมาตรฐานปลายภาค/รายปี การงานอาชีพ ม.1 ชุดที่ 1

ข้อสอบมาตรฐานปลายภาค/รายปี การงานอาชีพ ม.1 ชุดที่ 2

ข้อสอบมาตรฐานปลายภาค/รายปี เทคโนโลยี ม.1 ชุดที่ 1

ข้อสอบมาตรฐานปลายภาค/รายปี เทคโนโลยี ม.1 ชุดที่ 2

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แสดงความคิดเห็น