fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย

ข้อสอบ ประถมศึกษาปีที่4 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.4

ช่วงนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงเวลาสอบปลายภาคเรียนกันแล้ว เว็บไซต์ ครูประถมดอทคอม จึงนำ ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.4 มาให้ คุณครู ผู้ปกครอง ทดสอบวัดความรู้ให้กับนักเรียนค่ะ

ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ อักษรเจริญทัศน์ (อจท.) – วิชาคณิตศาสตร์

แบบทดสอบท้ายบทเรียน – วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 

 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนนับที่มากกว่า 100,000
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การบวก และการลบ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 รูปเรขาคณิตหนึ่งมิติ และสองมิติ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การคูณ และการหาร
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 แบบรูปและความสัมพันธ์
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 สถิติ และความน่าจะเป็นเบื้องต้น
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เศษส่วน
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ทศนิยม
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 การวัด
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 พื้นที่
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 เงิน
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 เวลา

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 (ปลายภาค) – วิชาคณิตศาสตร์

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 – วิชาคณิตศาสตร์

ทีมงานต้องขออภัยหากไฟล์ไม่ครบท่านสามารถติดตอบสอบถามได้ที่ไลน์ครูประถม.คอม ค่ะ

Comments
Loading...