fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย

ข้อสอบ มัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 11
 •  
 •  
 •  
 •  

ข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.1

ช่วงนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงเวลาสอบปลายภาคเรียนกันแล้ว เว็บไซต์ ครูประถมดอทคอม จึงนำ ข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.1 มาให้ คุณครู ผู้ปกครอง ทดสอบวัดความรู้ให้กับนักเรียนค่ะ

คณิตศาสตร์ ม.1 ภาคเรียนที่ 1

ข้อสอบกลางภาค ฉบับที่ 1

ข้อสอบกลางภาค ฉบับที่ 2

ข้อสอบปลายภาค ฉบับที่ 1

ข้อสอบปลายภาค ฉบับที่ 2

คณิตศาสตร์ ม.1 ภาคเรียนที่ 2

ข้อสอบกลางภาค ฉบับที่ 1

ข้อสอบกลางภาค ฉบับที่ 2

ข้อสอบปลายภาค ฉบับที่ 1

ข้อสอบปลายภาค ฉบับที่ 2

ข้อสอบคณิตศาสตร์ กลางภาค ม.1

ข้อสอบกลางภาคคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ฉบับที่ 1

ข้อสอบกลางภาคคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ฉบับที่ 2

ข้อสอบกลางภาคคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ฉบับที่ 1

ข้อสอบกลางภาคคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ฉบับที่ 2

ข้อสอบคณิตศาสตร์ ปลายภาค ม.1

ข้อสอบปลายภาคคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ฉบับที่ 1

ข้อสอบปลายภาคคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ฉบับที่ 2

ข้อสอบปลายภาคคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ฉบับที่ 1

ข้อสอบปลายภาคคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ฉบับที่ 2

แบบทดสอบมาตรฐานชั้นปี อจท. ม.1

แบบทดสอบมาตรฐานชั้นปี อจท. ม.1 ชุดที่ 1

ข้อสอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 คณิตศาสตร์ ม.1

ข้อสอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 คณิตศาสตร์ ม.1 ปี 2557

ข้อสอบมาตรฐานปลายภาค/รายปี คณิตศาสตร์ ม.1

ข้อสอบมาตรฐานปลายภาค/รายปี คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 1 ชุดที่ 1

ข้อสอบมาตรฐานปลายภาค/รายปี คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 1 ชุดที่ 2

ข้อสอบมาตรฐานปลายภาค/รายปี คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 2 ชุดที่ 1

ข้อสอบมาตรฐานปลายภาค/รายปี คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 2 ชุดที่ 2

 


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 11
 •  
 •  
 •  
 •  

แสดงความคิดเห็น