fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย

ข้อสอบ ประถมศึกษาปีที่4 วิชาประวัติศาสตร์

ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.4

ช่วงนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงเวลาสอบปลายภาคเรียนกันแล้ว เว็บไซต์ ครูประถมดอทคอม จึงนำ ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.4 มาให้ คุณครู ผู้ปกครอง ทดสอบวัดความรู้ให้กับนักเรียนค่ะ

ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ อักษรเจริญทัศน์ (อจท.) – วิชาประวัติศาสตร์

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 (ปลายภาค) – วิชาประวัติศาสตร์

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 – วิชาประวัติศาสตร์

แบบทดสอบท้ายบทเรียน – วิชาประวัติศาสตร์ ป.4 

  • เรื่องที่ 1 การนับเวลาทางประวัติศาสตร์
  • เรื่องที่ 2 ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
  • เรื่องที่ 3 หลักฐานทางประวัติศาสตร์
  • เรื่องที่ 4 การสถาปนาอาณาจักรของไทย
  • เรื่องที่ 5 บุคคลสำคัญของไทย

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ประวัติศาสตร์ ป.4

Comments
Loading...