fbpx

ข้อสอบ ประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ข่าวการศึกษา น่าสนใจ
1 of 71
ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 17
 •  
 •  
 •  
 •  

ข้อสอบภาษาไทย ป.1

ช่วงนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงเวลาสอบปลายภาคเรียนกันแล้ว เว็บไซต์ ครูประถมดอทคอม จึงนำ ข้อสอบภาษาไทย ป.1 มาให้ คุณครู ผู้ปกครอง ทดสอบวัดความรู้ให้กับนักเรียนค่ะ

ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ อักษรเจริญทัศน์ (อจท.) – วิชาภาษาไทย

แบบทดสอบปลายภาคเรียน-วิชาภาษาไทย ป.1 (หลักภาษา)

แบบทดสอบปลายภาคเรียน-วิชาภาษาไทย ป.1 (หลักภาษา) – ชุดที่ 1-อัพเดทล่าสุดเร็วๆนี้

 • แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2

แบบทดสอบปลายภาคเรียน-วิชาภาษาไทย ป.1 (หลักภาษา) – ชุดที่ 2-อัพเดทล่าสุดเร็วๆนี้

 • แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2

แบบทดสอบปลายภาคเรียน-วิชาภาษาไทย ป.1 (หลักภาษา) – ชุดที่ 3-อัพเดทล่าสุดเร็วๆนี้

 • แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2

แบบทดสอบท้ายบทเรียน – หลักภาษาไทย ป.1

 • หน่วยที่ 1
 • หน่วยที่ 2
 • หน่วยที่ 3
 • หน่วยที่ 4
 • หน่วยที่ 5
 • หน่วยที่ 6
 • หน่วยที่ 7
 • หน่วยที่ 8
 • หน่วยที่ 9
 • หน่วยที่ 10
 • หน่วยที่ 11
 • หน่วยที่ 12
 • หน่วยที่ 13
 • หน่วยที่ 14

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 (ปลายภาค) – วิชาภาษาไทย

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 – วิชาภาษาไทย

 

 


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 17
 •  
 •  
 •  
 •  

แสดงความคิดเห็น