fbpx

ข้อสอบ มัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ข่าวการศึกษา น่าสนใจ
1 of 71
ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 11
 •  
 •  
 •  
 •  

ข้อสอบภาษาไทย ม.2

ช่วงนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงเวลาสอบปลายภาคเรียนกันแล้ว เว็บไซต์ ครูประถมดอทคอม จึงนำ ข้อสอบภาษาไทย ม.2 มาให้ คุณครู ผู้ปกครอง ทดสอบวัดความรู้ให้กับนักเรียนค่ะ

ภาษาไทย ม.2 ภาคเรียนที่ 1

ข้อสอบกลางภาค ฉบับที่ 1

ข้อสอบกลางภาค ฉบับที่ 2

ข้อสอบปลายภาค ฉบับที่ 1

ข้อสอบปลายภาค ฉบับที่ 2

ภาษาไทย ม.2 ภาคเรียนที่ 2

ข้อสอบกลางภาค ฉบับที่ 1

ข้อสอบกลางภาค ฉบับที่ 2

ข้อสอบปลายภาค ฉบับที่ 1

ข้อสอบปลายภาค ฉบับที่ 2

แบบทดสอบมาตรฐานชั้นปี อจท. ม.2

แบบทดสอบมาตรฐานชั้นปี อจท. ม.2 ชุดที่ 1

ข้อสอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ภาษาไทย ม.2

ข้อสอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ภาษาไทย ม.2 ปี 2557

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 11
 •  
 •  
 •  
 •  

แสดงความคิดเห็น