fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย

- Advertisement -

ข้อสอบ มัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ส่งต่อข่าวการศึกษา
  •  
  • 19
  •  
  •  
  •  
  •  

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม.2

ช่วงนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงเวลาสอบปลายภาคเรียนกันแล้ว เว็บไซต์ ครูประถมดอทคอม จึงนำ ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม.2 มาให้ คุณครู ผู้ปกครอง ทดสอบวัดความรู้ให้กับนักเรียนค่ะ

วิทยาศาสตร์ ม.2 ภาคเรียนที่ 1

ข้อสอบกลางภาค ฉบับที่ 1

ข้อสอบกลางภาค ฉบับที่ 2

ข้อสอบปลายภาค ฉบับที่ 1

ข้อสอบปลายภาค ฉบับที่ 2

วิทยาศาสตร์ ม.2 ภาคเรียนที่ 2

ข้อสอบกลางภาค ฉบับที่ 1

ข้อสอบกลางภาค ฉบับที่ 2

ข้อสอบปลายภาค ฉบับที่ 1

ข้อสอบปลายภาค ฉบับที่ 2

แบบทดสอบมาตรฐานชั้นปี อจท. ม.2

แบบทดสอบมาตรฐานชั้นปี อจท. ม.2 ชุดที่ 1

ข้อสอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 วิทยาศาสตร์ ม.2

ข้อสอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 วิทยาศาสตร์ ม.2 ปี 2557

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี วิทยาศาสตร์ ม.2

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี วิทยาศาสตร์ ม.2 ชุดที่ 1

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี วิทยาศาสตร์ ม.2 ชุดที่ 2

Comments
Loading...